תכניות לימודים 9.
חינוך למורשת ישראל 9.15


(סד)9.15‎-1    התכנית "מפתחות" להוראת תרבות ישראל


1. רקע

התכנית "מפתחות" פותחה על ידי צוות חל"ד - מפעלים חינוכיים, המתמחה
בכתיבת תכניות למודים. התכנית פועלת בשיתוף עם המזכירות הפדגוגית
במשרדנו, עם המפמ"רית לתושב"ע בחינוך הכללי ועם המטה ליישום דוחות
שנהר וקרמניצר ובית יציב.
התכנית פועלת כיום בהצלחה רבה בכ-140 בתי ספר יסודיים ברחבי הארץ
בקרב המורים והתלמידים.


2. תיאור התכנית

התכנית כוללת שבעה "מפתחות". כל "מפתח" כולל כמה יחידות ותדריך
למורה המבהיר את השלבים השונים ביחידה ואת מהלך השיעור.
התכנית מלווה בחוברת פעילות לתלמיד, ובה הפעלות שהן חלק בלתי נפרד
מהשיעור, לצד משחקים ומשימות המובאים בערכה הכוללת ארבע מזוודות
ובהן 21 יחידות עם כל האמצעים המתודיים להפעלה.

3. פירוט היחידות

מפתח לתכנית: היכרות, הקשר שלי
מפתח לעצמי: אני מתקדם, שביל הזהב, תכונות ומעשים, האחריות שלי
מפתח למשפחתי: המשפחה שלי, כיבוד הורים
מפתח לחבריי: גמילות חסדים, צדקה, היחס לשונה, לא לאלימות, אפשר
        אחרת
מפתח לסביבתי: בל תשחית, צער בעלי חיים
מפתח לעמי: לוח עברי, ירושלים
מפתח למורשתי: מזוזה, סידור התפילה, שבת, מנהגי שבת.

4. מידע נוסף

התכנית "מפתחות" מתאימה להוראה בכיתות ד'-ה'.
מורים שיבחרו לעסוק בתכנית ישתלמו ב"בית יציב" - המרכז הארצי
להשתלמויות עובדי הוראה במקצועות היהדות, הרוח והחברה.
ההשתלמות תקנה גמול השתלמות.
כמו כן יקבלו המורים הדרכה מקצועית מטעם חל"ד להפעלת התכנית.
בית הספר ירכוש ערכה של התכנית "מפתחות" עם כל האמצעים
המתודיים (4 מזוודות ובהן 21 יחידות, כולל כל אמצעי ההפעלה
והעזרים הדידקטיים).
תלמידים שילמדו במסגרת התכנית ירכשו חוברת פעילויות.


המעוניינים לקחת חלק בתכנית ימלאו טופס כדוגמת זה שלהלן וישלחו אותו
בהקדם האפשרי אל פקס' 03‎-5231118. לפרטים נוספים אפשר
לפנות אל חל"ד,
טל' 03‎-5231311.


להלן הטופס:
תכנית "מפתחות" להעצמת מורים
(נא לשלוח לפקס' 03‎-5231118)

שם ביה"ס:____________________________ שם המנהל/ת:__________________
הכתובת המלאה למשלוח דואר:_______________________ העיר:_______________
טל':__________ פקס':__________ דואר אלקטרוני:________________________
טל' נייד:_________________________ טל' בבית:_________________________
חתימה:_____________________________


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003