תכניות לימודים 9.
חינוך למורשת ישראל 9.15


(סד)9.15‎-2    "עוברים ללוח העברי"


לכל אדם יש שם שנתנו לו הוריו, ולכל אדם יש תאריך שבו הוא נולד. ביהדות
אנו משתמשים בלוח העברי לציון הבת-מצווה לבנות והבר-מצווה לבנים.
רבים וטובים מנהלים את חייהם בזיקה הדוקה ללוח העברי - בעת שמחה
ובעת אבל וזיכרון.
ההיסטוריה היהודית בביטוייה בתנ"ך ובמחשבת חכמים לדורותיהם כוללת
את הלוח העברי כעוגן מרכזי. הלוח העברי מאחד בינינו ובין הדורות שקדמו
לנו ובינינו לבין כל קהילות ישראל בתפוצות. אנו מציינים את חגי ישראל בכל
תפוצות ישראל על פי הלוח העברי.
במהלך שנת הלימודים התשס"ג החלה לפעול במשרדנו ועדה העוסקת
בהעמקת ההתייחסות ללוח העברי במערכת החינוך. הוועדה כוללת את נציגי
המזכירות הפדגוגית, המינהל הפדגוגי, מינהל כוח אדם בהוראה, תיאום
ובקרה, מינהל הכשרה, הדרכה והשתלמות וחברת המתנ"סים. מטרת הוועדה
היא להבליט את מקומו החשוב של הלוח העברי בחיי כל אחד מבני העם
היהודי.
במסגרת עבודת הוועדה הוחלט על עיצובו מחדש של לוח השנה הנשלח לכל
מוסדות החינוך על ידי מינהל כוח אדם בהוראה, תיאום ובקרה, על הכנסת
פסקה על הלוח העברי לדף השער של אתר האינטרנט "אוח", על כנס מורים
ומחנכים בנושא במכון "מופת" ועל פעילות מיוחדת בראשי חודשים
במוזיאונים, במוסדות תרבות ובאמצעי תקשורת שונים - הכול תוך שימת
דגש מיוחד על הלוח העברי ועל מחזור החיים המתנהל על פיו.
מנהלי מוסדות החינוך והמורים מתבקשים לעודד את הרחבת השימוש בלוח
העברי.


בשאלות אפשר לפנות אל מר שלמה אלון, מנהל אגף המפמ"רים,
טל' 02‎-5603561.בברכה,

______________

רונית תירוש

המנהלת הכללית


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003