תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4


(סד)9.4‎-1    תחרות בית הספר הנאה וקידום החינוך הסביבתי, שנת
                    התשס"ד-2004


בשנת הלימודים התשס"ד תיערך תחרות "בית הספר הנאה וקידום החינוך
הסביבתי".

התחרות מיועדת לכל בתי הספר. השיפוט ייעשה בשלוש קטגוריות:
א.   בתי ספר יסודיים
ב.   חטיבות ביניים ובתי ספר על יסודיים
ג.   בתי ספר לחינוך מיוחד.

התחרות תיערך בשלושה שלבים:
בשלב הראשון יבחן כל מפקח כולל את בתי הספר באזור הפיקוח שלו
בהתאם למדדי התחרות ועל בסיס היכרותו עם בתי הספר וימליץ
למפקח/לממונה על הוראת החקלאות ומדעי הסביבה במחוז על בתי
הספר שישתתפו בשלב המחוזי של התחרות.
1. 
בשלב המחוזי תפעל ועדת שיפוט שתמונה על ידי מנהל המחוז ותמליץ על
בתי הספר שייצגו את המחוז בשלב הארצי. מכל מחוז יעלו לשלב הארצי -
- 3 בתי ספר יסודיים לכל היותר
- 2 חטיבות ביניים ובתי ספר על יסודיים לכל היותר
- בית ספר אחד מהחינוך המיוחד.
2. 
השלב השלישי יהיה שלב השיפוט הארצי.
3. 
מנהלי בתי הספר מוזמנים להציע למפקח הכולל את בית ספרם כראוי
להשתתף בתחרות ולהירשם באמצעות הטופס המובא להלן.

לוח הזמנים לתחרות
ההרשמה אצל המפקח/הממונה על הוראת החקלאות ומדעי הסביבה
באמצעות הפיקוח הכולל עד יום שישי, כ"ו במרחשוון התשס"ד,
.28.3.03
1. 
סיום שלב התחרות המחוזית יהיה עד יום ראשון, ו' בניסן התשס"ד,
.28.3.04
2. 
פעילות ועדת השיפוט הארצית ודירוג בתי הספר הזוכים ייערכו עד יום
שלישי, ה' בסיוון התשס"ד, .25.5.04
3. 
טקסי הסיום המחוזיים וטקס הסיום הארצי של התחרות, בהשתתפות
בכירי משרד החינוך, יתקיימו בחודש סיוון התשס"ד (יוני 2004).
4. 

מדדי השיפוט
המדדים מתחלקים לארבע קבוצות:
טיפוח בית הספר וסביבתו - סך הכול 54 נקודות: השילוט; גינון
החצר, המסדרונות, הכיתות וחדרי הספח; מתקני המשחקים; הברזיות;
פינות הישיבה; התחזוקה הכללית של המבנה (צבע); פינות מיוחדות כמו
תערוכות, מרכזי למידה וכו'
 
1. 
מצב הניקיון - סך הכול 35 נקודות: הניקיון סביב הגדר של בית
הספר ובסביבה החיצונית הקרובה; ניקיון החצר של בית הספר (כולל
פינת פחי האשפה); ניקיון השירותים ומצבם, ניקיון המסדרונות, ניקיון
הכיתות, ניקיון חדרי הספח, ניקיון הכניסה לבית הספר
 
2. 
פעילות סביבתית מיוחדת - סך הכול 6 נקודות: לדוגמה: מתקן
מחזור פעיל, לימודי סביבה שנתיים, הפעלת חממה לימודית, פינת חי
פעילה (כל פעילות מקנה 2 נקודות)
 
3. 
פעילות בקהילה - סך הכול 6 נקודות: לדוגמה: טיפול בגן הציבורי,
סיוע בבתי אבות, אימוץ במבנה ציבורי וטיפול בו, ניקוי נחל, הוצאת
עיתון סביבתי בית ספרי המופץ בקהילה (כל פעילות מקנה 2 נקודות).
 
4. 


לפרטים אפשר לפנות אל המפמ"ר לחקלאות ולמדעי הסביבה,
מר ישראל ויסנשטרן, טל' 03‎-6898829 ו-056‎-282087.


להלן טופס הרשמה לתחרות ביה"ס הנאה וקידום החינוך הסביבתי:

אני מבקש/ת לרשום את בית הספר לתחרות לשנת התשס"ד.
שם ביה"ס:__________________________________________________
סוג ביה"ס: יסודי, חט"ב, חט"ע, חינוך מיוחד (סמן במעגל)
כתובת ביה"ס:________________________________________________
מס' הטלפון:__________________________________________________
מס' הפקס':__________________________________________________
שם המנהל/ת:________________________________________________
חתימת המנהל/ת____________________ תאריך______________________


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003