חוזר זה מבוטל

אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2


2.2‎-41    נוכחות מגיש עזרה ראשונה בבית הספר


 
1 בספטמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


בכל יום לימוד, במהלך כל שעותיו, חייב להימצא בבית הספר מגיש עזרה
ראשונה מקרב הצוות החינוכי שקיבל הכשרה רשמית ועבר רענון כנדרש.
על מנהל בית הספר לתכנן את מערכת השעות באופן שיימצא בכל עת מגיש
עזרה ראשונה לכל 10 כיתות.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות,
טל' 02‎-5603451.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003