ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7


3.7‎-39    האיסור לקיים ישיבות של המועצה הפדגוגית בשעות
              הלימודים


 
1 בספטמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  ההשתתפות בישיבות של המועצה הפדגוגית היא חלק בלתי נפרד מעבודת
המורה וממשרתו.

ישיבות של המועצה הפדגוגית בבית הספר, בין אם הן בנושאים שוטפים ובין
אם הן במתכונת של ישיבות ציונים, יש לקיים אך ורק מחוץ לשעות
הלימודים, ואין לבטל שעות הוראה בגינן.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003