בטיחות, ביטחון ושעת חירום 5.
בטיחות 5.3


5.1‎-37    הוראות ביצוע ובטיחות בקפיצה לרוחק מהמקום


 
1 בספטמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  הקופץ לרוחק יעמוד לפני קו מסומן, ואצבעות רגליו לא תיגענה בקו.
1. 
לאחר ביצוע תנופה בעזרת גופו וידיו (כפות הרגליים לא יזוזו) ינתר
הקופץ למרחק בשתי רגליו בבת אחת.
2. 
המדידה תיעשה לפי כללי הקפיצה לרוחק, מקו הניתור עד לנקודה
הקרובה ביותר לקו שבה נגע גופו של הקופץ בקרקע.
3. 
הקפיצה תתבצע על משטח ישר ונקי ממכשולים באורך של 6 מ' לפחות
וברוחב של 4 מ' לפחות.
4. 
אזור הנחיתה יהיה עשוי מחומר גמיש מסוג כלשהו, כגון חול ים, דשא,
מזרן דק מעוגן בעובי של 4 ס"מ לפחות (שלא יזוז עם הנחיתה) וכיו"ב
חומרים גמישים.
למען הספק ספק, אין לבצע את הקפיצה על משטח העשוי מחומר קשיח
מכל סוג שהוא, כגון מרצפות, אריחים, רצפת פרקט וכל חיפוי אחר
שאינו גמיש.
5. 


בשאלות אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן, המפמ"ר והממונה על החינוך
הגופני, טל' 03‎-6896136.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003