חוזר זה מבוטל
תכניות לימודים 9.
מקצועות הלימוד 9.7


9.7‎-10    יישום הרפורמה בחינוך הטכנולוגי בכל מערכת החינוך


 
1 בספטמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. מבוא

התפתחותן של טכנולוגיות חדשות, מבוססות מדע ועתירות ידע, העמידה את
החינוך המדעי-טכנולוגי בפני הצורך לשנות את פניו ולהתאים את עצמו לעידן
של חברה עתירת טכנולוגיות מתוחכמות.
כחלק מתכנית כוללת זו עוצבה רפורמה חדשה לחינוך הטכנולוגי בחטיבה
העליונה שמטרותיה הן:

להתאים את מסגרת לימודי הטכנולוגיה לצרכים העכשוויים והעתידיים
של התעשייה המתקדמת ושל המשק המתפתח
להגדיל את מספר בוגרי מערכת החינוך הממשיכים את לימודיהם
במוסדות להשכלה גבוהה ובמכללות, בתחומי המדע והטכנולוגיה.


2. מבנה הלימודים הטכנולוגיים על פי הרפורמה בחטיבה העליונה

תיאור כללי של מבנה הלימודים
במבנה שלוש קבוצות צבירה. ככל שהתלמיד מתקדם יותר בלימודי
הטכנולוגיה, הוא מתמקד יותר בתחום ומעמיק בו, עד לרמת "התמחות".
 
2.1 

הסבר המבנה  2.2 
קבוצת הבחירה א' - מקצוע בסיס

בשלב זה יבחר התלמיד מקצוע חדש, "מדעי הטכנולוגיה",
או את מקצועות המדע הבסיסיים פיזיקה, כימייה וביולוגיה.

המקצוע "מדעי הטכנולוגיה" בנוי משתים-עשרה מודולות יסוד
מתחומי הטכנולוגיה והמדעים וממודולה נוספת של "מבוא
למגמה".

המקצוע "מדעי הטכנולוגיה" הוכר בוועדה הבין-אוניברסיטאית
לקבלת מקדם הטבה (בונוס), וקיבל מעמד של מקצוע שהוא
תרבות כללית ובחירה מחייבת.
 
2.2.1
 
 
קבוצת הבחירה ב' - מקצוע מוביל

בשלב זה יבחר התלמיד מודולת מבוא מתוך המקצוע "מדעי
הטכנולוגיה" ומקצוע מוביל מהמגמה שבחר.
 
2.2.2
 
 
קבוצת בחירה ג' - מקצוע התמחות

בשלב זה יבחר התלמיד באחת מן ההתמחויות שבקבוצת הבחירה
ג' השייכת לאותה מגמה.
 
2.2.3
 
 
מסלולי הבחירה מצביר המגמות עד להתמחות מפורטים להלן:
 
2.3 
המגמות וההתמחויות בחינוך הטכנולוגי
4. יישום מלא של הרפורמה בחינוך הטכנולוגי בשנה"ל התשס"ד

בהמשך לניסוי החלוץ שבוצעו בשנות הלימודים התשס"ב והתשס"ג,
ובהסתמך על ממצאי ההערכה, תיושם הרפורמה בחינוך הטכנולוגי בכלל בתי
הספר העל-יסודיים במערכת החינוך בשנת הלימודים התשס"ד. הרפורמה
תקיף את כל המגמות הטכנולוגיות בבתי הספר העל-יסודיים החל מכיתה י'
בלבד. כיתות י"א ו-י"ב תלמדנה על פי המתכונת הקודמת.


כתובת אתר האינטרנט לקבלת מידע נוסף על יישום הרפורמה בחינוך הטכנולוגי:
.www.education.gov.il.scitech בשאלות אפשר לפנות
אל מר גרשון כהן, מנהל תחום טכנולוגיה, טל' 03‎-6896809
ו-056‎-282121.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/1(א), ד' אלול תשס"ג, 1 בספטמבר 2003