6. דרכי הוראה
ספרי לימוד 6.3
השלמות לרשימת ספרי הלימוד המאושרים להתשס"ד 6.3‎-1
חוזר זה הוא חוזר השלמות לחוזר סג/8(ב), סעיף 6.3‎-3, רשימת ספרי
הלימוד המאושרים להתשס"ד.
בחוזר זה מובאים ספרים שאושרו מאז סגירת חוזר סג/8(ב) ועד עתה.


בשאלות אפשר לפנות אל מנהל הגף לאישור ספרי לימוד,
מר בנימין לוי, טל' 02‎-5603004.


נספחים  18.
טבלה 1
טבלה 2
טבלה 3
טבלה 4
טבלה 5
טבלה 6
טבלה 7
טבלה 8
טבלה 9
טבלה 10
טבלה 11
טבלה 13
טבלה 14
טבלה 15
טבלה 16
טבלה 17
טבלה 18