עובדי הוראה 8.
תנאי שירות 8.5
מורים ללימודי מדעי החיים לאקוטופ 8.5‎-28
 
11 באוקטובר 2000
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום 

מורה המכין תלמידים לאקוטופ במדעי הסביבה או לפרויקט אישי במדעי
החיים והחקלאות זכאי לאותו גמול שזכאי לו מורה לביולוגיה המכין
לביוטופ.

הגמול תלוי במספר התלמידים בקבוצה, לפי המפתח הזה:

גמול ההכנה בשעות שבועיות  מספר התלמידים 
0.33 ש"ש  5‎-1 
0.75 ש"ש  9‎-6 
1.50 ש"ש  10 ומעלה 


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' דניאלה סלומון, המחלקה לתנאי שירות של
עובדי הוראה, טל' 02‎-5604828, ואל מר ישראל וייסנשטרן, המפמ"ר
למדעי הסביבה ולמדעי החיים והחקלאות, טל' 03‎-6898829.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/2(א), ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003