אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
עישון, סמים ואלכוהול 2.5
שילוב "מכור נקי" (נגמל) בתכניות למניעת סמים 2.5‎-9
 
1 באוקטובר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. רקע

בשנים האחרונות הצטבר ניסיון רב מן המחקר ומן השדה שהעלה את הצורך
לגבש הנחיות ברורות לגבי שילובו של "המכור הנקי" (נרקומן שנגמל מסמים)
בתכניות המניעה במוסדות החינוך ובמסגרות חינוכיות וציבוריות נוספות,
וזאת כדי להגביר את האפקטיביות של הפעולה.

לשם כך התכנסה ועדת המניעה של הרשות למלחמה בסמים, יחד עם גורמים
המובילים את הנושא במשרד החינוך התרבות והספורט, וגיבשה מסמך מנחה
לכל הגורמים במדינת ישראל, ובכלל זה למערכת החינוך. מנהלי מוסדות
החינוך מתבקשים להנחות את כל הגורמים במוסדם - היועצים,
הפסיכולוגים, המחנכים והמורים - לפעול על פי ההנחיות האלה.

שילובו של "המכור הנקי" בתכניות המניעה היא סוגיה מורכבת הנתונה
למחלוקת ודורשת שיקולי דעת וזהירות מקצועית. מעורבותם הרגשית של
התלמידים בחוויה האישית של "המכור נקי" מאפשרת להם לתת ביטוי
לרגשות חיוביים ושליליים כלפי הסמים, ובאמצעותם אפשר לקדם שינויים
ערכיים והתנהגותיים שישפיעו על החלטתם להימנע מהשימוש בסמים.

סיפורו של "המכור הנקי" בשפה הקרובה לבני הנוער עשוי, מצד אחד, לנפץ
את התדמית ההרואית הקשורה בשימוש בסמים ולהציג באופן אמיתי גם את
הצד השני: השימוש בסמים אינו רק שחרור, התרוממות רוח וחופש, אלא
עבדות לכל החיים. מצד שני יש להכיר בכך שבעידן התקשורתי של היום,
כאשר בני הנוער חשופים לערוצים רבים של סרטי אלימות ופעולה המעוררים
בהם חוויות וריגושים, הם עלולים להזדהות עם דמות "הגיבור" שבמכור ועם
סיפורי האלימות והפשיעה שלו ולנסות לחקותו. אחרים ינסו להוכיח שהם
מוצלחים ממנו ולהם לא יקרה מה שקרה לו.

לכן, לאחר שקלול היתרונות מול החסרונות, יש לשלב את "המכור הנקי"
בתכניות המניעה באופן מבוקר ואחראי. כמו כן יש לבחון מראש את כישוריו,
את הכשרתו ואת המסרים שהוא מעוניין להעביר לתלמידים. יש לשקול
בכובד ראש גם את מועד שילובו בתכנית המופעלת במוסד החינוכי ולהכין את
הצוות ואת התלמידים למפגש אתו.


2. ההנחיות

תנאי הקבלה (המזמין יכול להיות מוסד חינוכי, מתנ"ס, תנועת נוער וכד')

בעת הזמנת מכור "נקי" יש להקפיד על התנאים האלה:
 
2.1 
עליו להיות נקי מסמים לפחות שנתיים, לאחר טיפול בתכנית
מוכרת.
 
א.   
עליו להיות קשור לקבוצת תמיכה או לגורמי טיפול אחרים.  ב.   
עליו להיות מלווה בהדרכה של גורם מוסמך.  ג.   
עליו להיות בוגר קורס של הרשות למלחמה בסמים או להיות שייך
לתכנית "שלהבת" של שירות בתי הסוהר.
 
ד.   
עליו לעבוד במקום עבודה מסודר נוסף לעיסוקו כמסביר.  ה.   
עליו להיות מוכר על ידי הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובעל
תעודה בת תוקף כמסביר.
 
ו.   
תנאי התשלום

"המכור הנקי" נחשב מומחה, ולכן תעריף הרצאותיו יהיה בכפיפות
לשינויים בתעריפי נציבות שירות המדינה, על פי קריטריונים של הרשות
הלאומית למלחמה בסמים.
 
2.2 
תכנון מקדים של הפעילות  2.3 
הסיפור האישי של "המכור הנקי" ישתלב במהלך תכנית
המניעה או בסיומה, ולא בפתיחתה. הופעת הנגמל בפתיחת
התכנית עלולה להיתפס כמופע דרמטי חווייתי ומסקרן שמטרתו
להפחיד ולהרתיע, בלי לאפשר התלבטות ולמידה שהם חשובים
בתהליך המניעה.
 
א.   
על המזמין להגדיר מראש את מטרת ההזמנה של "המכור הנקי"
ולבחון בקפידה את מקומו בתכנית השלמה.
 
ב.   
על המזמין להכין לקראת הופעת "המכור הנקי" את קהל
היעד ולתכנן מראש זמן לעיבוד החוויה ברמה אישית וקבוצתית.
את השיחה ינהל היועץ או כל גורם אחר שיוחלט עליו. יש לזכור
שייתכן שנושא הסמים יעורר אצל צעירים אחדים דאגה בשל
סיפור אישי או משפחתי, וחשוב לגלות עירנות לכך.
 
ג.   
אין ליצור קשר אישי עם "המכור הנקי". בהכנת התלמידים יש
להודיע להם מראש שאין ליצור קשר עם "המכור הנקי" מיד לאחר
ההרצאה או בהמשך. כמו כן אין לאפשר ל"מכור הנקי" חלוקת
כרטיסי ביקור, סמלים וכד' לתלמידים.
 
ד.   
יש לחייב נוכחות של מבוגרים משמעותיים בזמן המפגש בין
"המכור הנקי" לתלמידים.
 
ה.   
על המזמין לקיים שיחה מקדימה עם "המכור הנקי" כדי
להתרשם מאישיותו, לברר מה הם המסרים שהוא מתכוון להעביר
ולהנחותו על פי הנקודות האלה:
 
ו.   
התמכרות נפשית: יש להנחותו להדגיש בסיפורו את תהליך
השימוש בסמים וההתמכרות הנפשית שמאלצת אותו
להילחם כל יום כדי להישאר נקי (בדגש על תחילת השימוש
בחשיש, בגראס וכד').
 
-   
אובדן חופש: חשוב שיתאר את הדרך שבה הגיע לשימוש
בסם. יושם דגש על השימוש בגראס, בחשיש וכד' ועל
הנסיבות שהביאוהו להשתמש בסם. עליו לדבר על אובדן
החופש והעצמאות גם בהיותו נקי מהסם.
 
-   
תפקוד יום-יומי: עליו להדגיש שחייו כנקי תובעים ממנו
מחיר בתפקודו היום-יומי: עליו להתמודד עם רגשי האשמה
על הפגיעה במשפחתו ובסביבתו ולגייס כוחות כל יום מחדש
כדי להישאר נקי וללמוד מבראשית כיצד לנהל את חיי
היום-יום.
 
-   
הרס המשפחה: עליו להדגיש את הרס המשפחה ואת
הפגיעה בכבודה.
 
-   
מיעוט פרטי פשיעה: עליו למעט בפרטים כשיתאר את חייו
כמכור ואת מעורבותו בפשיעה מהסיבות האלה:
 
-   
תיאור מעשיו עלול לגרום לחלק מהצעירים להזדהות
אתם, כפי שהם מזדהים עם מעשי גיבורי קולנוע,
טלוויזיה או וידיאו.
-   
סיפוריו מתארים אירועים קיצוניים וחריגים ועלולים
ליצור מרחק פסיכולוגי בין הצעירים לבין הסיפור,
בבחינת "לי זה לא יקרה", ובכך להחטיא את המטרה.
 
-   


לפרטים ולקבלת רשימת מומלצים אפשר לפנות אל מר איתן גורני, סמנכ"ל הרשות
למלחמה בסמים, הרשות הלאומית למלחמה בסמים, טל' 02‎-5675911, דוא"ל
Eitang@antidrugs gov.il , וכן אל יחידת הסמים בשפ"י, פקס' 02‎-5603256.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/2(א), ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003