ארגון ומינהל 3.
תשלומי הורים 3.11
תשלומי הורים - תיקון לסעיף 3.11‎-9 בחוזר הוראות
הקבע סג/3(א)
3.11‎-11
 
1 באוקטובר 2003
 
  תאריך תחולה 
תיקון סעיף
3.11‎-9 בחוזר
הוראות הקבע
סג/3(א)

 
  מטרת הפרסום  


בגלל תיקון שעלינו להכניס בעמוד 6 של סעיף 3.11‎-9 בחוזר סג/3(א) אנו
מביאים להלן את עמודים 5 ו-6 של הסעיף ומבקשים להחליפן בעמודים
הקודמים.

סיור בן חצי יום
זוהי פעילות הנמשכת 5‎-4 שעות לימוד שתוקדשנה לפעילויות מגוונות;
למשל:  
2)   
סיורים מזדמנים בשכונה  (א)   
 פעילות בשדה ומחוץ לבית הספר.  (ב)   

טיול חודשי
זוהי פעילות הנמשכת 8‎-6 שעות ותכלול פעילויות שונות:
 
 
3)
 
הכרת אזור המגורים: הכרת האזור, נופיו, יושביו, אתריו
ותולדותיו (הטיול החודשי יטפל בצורה אינטגרטיבית
בנושאים הקשורים לכמה מקצועות לימוד)
 
(א)   
ימי שדה: יציאה של כיתה, כמה כיתות או בית הספר כולו
למקום מתאים לפעילות לימודית, חברתית או ספורטיבית,
כגון הכרת נופים ואתרים, ספורט, משחקי חברה, תחרויות,
חקר תופעות בטבע, מחנאות, שדאות
 
(ב)   
השתתפות במבצעים מוכרים על-ידי משרדנו; למשל: צעדה,
טיולי ט"ו בשבט, טיול בעקבות לוחמים וכד'
 
(ג)   
הכרת היישוב והאזור בשעות לא שגרתיות; למשל: תצפית
בוקר בבעלי חיים, התבוננות בכוכבים, ליווי חיי היישוב
במשך יממה (ביקור בשוק סיטונאי, צפייה בניקוי רחובות,
ביקור במערכת עיתון, במאפייה, במחלבה וכדו').
 
(ד)   
בבתי הספר הממלכתיים-דתיים מוצע לקיים את הטיול החודשי
בראשי חודשים.
 
 

טיול ארוך
זהו טיול לאזור מרוחק, הנמשך יום שלם או ימים מלאים.
הפעילות תתמקד במרכיביו העיקריים של האזור.
 
 
4)
 
הטיול הארוך ייערך באחד האופנים הבאים או בשילובם:   
מסע: טיול לאורך אתרים ונופים אופייניים ומעניינים באזור.
אפשר להסתייע באכסניות הנוער ובבתי ספר שדה.
 
(א)   
מחנה לימודי: יציאה ממרכז מסוים למסלולים המסתיימים
בנקודת המוצא. המחנה הלימודי ימוקם במקום המאפשר
טיולים כאלה, כגון בית-ספר שדה ואכסניות נוער.
 
(ב)   
להלן טבלה של הקצאת הזמן המומלץ לטיולים, במטרה לסייע לבתי
הספר בתכנון ובביצוע:
 
 

יש להחזיר לתלמיד שלא השתתף בטיול מסיבות מוצדקות (מפאת
מחלה, אבל או המצב הביטחוני וכיו"ב) את כל הסכום ששולם עבור
הטיול אם לא נגרמו למוסד החינוכי הפסדים או הוצאות עקב ביטול
ההשתתפות. אם נגרמו הפסדים או הוצאות יש להחזיר את חלק
התשלומים האישיים המשולמים לפי תלמיד בודד, כמו כניסה לאתרים
ולינה באכסניות, אוכל וכו'.

טבלה המציגה את העלויות המרביות בטיול החודשי ובטיול הארוך
מפורסמת בחוזר המנכ"ל "הודעות ומידע".
 
 
 
המלצות להוזלת הטיול
 
השהייה והלינה בתנאי שדה הן ערך חינוכי וגם דרך להוזלת
הטיול; על כן יש לעודד טיולי-תרמיל ולינה בחניונים מוסדרים,
בשיטת הקמפינג, תוך שילוב הכנת הארוחות באופן עצמאי.
 
א.   
אפשר ליזום את יציאתן של כמה כיתות במקביל, ובכך להגיע
לניצול מרבי של מקומות הישיבה באוטובוסים, אך יש להימנע
מהסעת תלמידים ומלווים במספר הגבוה ממספר המושבים
באוטובוסים.
 
ב.   
כדאי לארגן קבוצות הדרכה מלאות, בנות 25 תלמידים כל אחת.  ג.   
אפשר "לשחרר" חלק מהאוטובוסים וליזום הסעת תלמידים
בשיטת ה"הקפצות".
 
ד.