ארגון ומינהל 3.
מינהל מוסדות חינוך 3.7
ביטול שעת האפס - התחלת הלימודים משעה 8 ואילך 41 -3.7
 
1 באוקטובר 2003
 
  תאריך תחולה 
החלפת סעיף
3.7‎-33
בחוזר הוראות
הקבע סג/10(א)
 
  מטרת הפרסום  


חוקרים בארץ ובעולם מצביעים באופן חד-משמעי כי משך השינה ואיכותה
הם פרמטרים קריטיים להתרעננות ולתפקוד קוגניטיבי בבית הספר, וכן כי
עייפות וחוסר עירנות עלולות לסכן את התלמידים במעורבות בתאונות דרכים.

לפיכך, החל משנת הלימודים התשס"ד, יש לבטל את שעת האפס
בבתי הספר היסודיים, בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות;
המשמעות היא שהלימודים יחלו מהשעה 8 ואילך. אין לקיים
לימודים לפני השעה 8.


הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/2(א), ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003