ארגון ומינהל 3.
מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשות לימודים בחודש אוקטובר 3.5‎-2
יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים ויום הכיפורים, הימים ראשון
ושני, ט'-י' בתשרי התשס"ד, 6‎-5 באוקטובר 2003. הלימודים יתחדשו
ביום שלישי, י"א בתשרי התשס"ד, 7 באוקטובר 2003, בשעה
הראשונה לפי מערכת השעות הקבועה.
 
1. 
סוכות: ערב סוכות, כל ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י"ד בתשרי
התשס"ד, 10 באוקטובר 2003, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשס"ד,
19 באוקטובר 2003. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בתשרי
התשס"ד, 20 באוקטובר 2003, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות
הקבועה.
 
2. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/2, ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003


22/09/2003 תאריך עדכון אחרון: