ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6הפקת שילוב של כמה סוגי פלטים למידע זהה

אפשר להזמין שילוב של כמה סוגי פלטים למידע זהה. העלות תהיה
מחיר של סוג פלט אחד בתוספת מחיר העותק הנוסף בסוג הפלט האחר;
לדוגמה: עלות רשימת בתי הספר היסודיים בדיסקט ובדוח תהיה
233‎+82 - סה"כ 315 ש"ח.

3. 
הפקת מדבקות של כתובות תלמידים לגופים רשמיים (בכפיפות
לחוק הגנת הפרטיות, רק למורשים על פי החוק)

עלות הפקת מדבקות של כתובות תלמידים היא 585 ש"ח, לא כולל
מחיר המדבקות.

4. 
הפקת מידע על הישגים בבחינות הבגרות  5. 
הפקת מידע זהה לזה שנשלח לרשויות המקומיות/לבתי הספר -
בגיליונות Excel: 263 ש"ח.
 
א.   
הפקת עיבודים מיוחדים בנושא הישגים בבחינות הבגרות: ראה
ב-6 להלן.
 
ב.   
בקשות אחרות לעיבוד ולהפקת נתונים
בקשות לעיבוד מידע/נתונים אחרים, שאינם כלולים ברשימה שלעיל,
תטופלנה בכפיפות לחוק הגנת הפרטיות ותתומחרנה בהתאם לעלויות
העיבודים המוזמנים.
 
6. 


אפשר לקבל את המידע על ידי פנייה לגף יישומי ניהול ותקשוב
בחינוך במינהל לתקשוב ולמערכות מידע, בצירוף סכום העלויות על
פי המחירון דלעיל בהמחאה לפקודת משרד החינוך התרבות
והספורט, לכתובת זו: מנהלת חטיבת יישומי ניהול תקשוב בחינוך,
המינהל לתקשוב ולמערכות מידע, משרד החינוך התרבות והספורט,
רח' שבטי ישראל 29, ירושלים 91911.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/2, ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003


22/09/2003 תאריך עדכון אחרון: