דרכי הוראה 6.
אמצעי הוראה 6.1
קידום הוראת העברית במערכת החינוך 6.1‎-2
בעקבות יזמה משותפת של הטלוויזיה החינוכית והפיקוח על הוראת העברית
הוחלט לשלב בשעשועון הטלוויזיה "הזירה הלשונית" נושאים מתוך תכנית
הלימודים במטרה לקדם את הכשירות הלשונית של התלמידים ברחבי הארץ.

השעשועון הטלווזיוני במתכונתו הנוכחית מתמקד בידיעת ביטויים ובהבנתם,
ומשתתפים בו תלמידים וסטודנטים נבחרים. בעקבות שיתוף הפעולה ישולבו
בשעשועון נושאים נוספים מתחום לימודי הלשון (תקינות, ידע מילוני, דרכי
תצורה, משלבים ועוד), והוא יהיה נגיש לתלמידים ולמורים מכל רחבי הארץ.

הרחבה זו, בנושאים ובמשתתפים, תתאפשר גם על ידי שילוב השעשועון
באתר האינטרנט "לשונ"ט". כך, בסיוע המינהל למדע ולטכנולוגיה, יוכלו
התלמידים להתאמן בנושאים הלשוניים השונים באמצעות הפעילויות
הקיימות באתר בזמנם החופשי ומכל מקום בארץ. הכוונה היא שבדרך
משעשעת ובלתי מחייבת לכאורה יחזקו התלמידים את שליטתם בהבנת
הנקרא ובהבעה עברית. כמו כן אפשר יהיה לקיים פעילות ברמה מחוזית, כגון
טורניר בין בתי ספר ועוד.

אפשר לראות בפעילות זו דרך נוספת ליישום תכנית הלימודים החדשה
(בעיקר של הפרק העוסק באוצר המילים והמשמעים). מורים המעוניינים
להשתלב בתכנית עם תלמידיהם מוזמנים לפנות אל הפיקוח על הוראת
העברית לשם יצירת קשר עם צוות התכנית.לפרטים נוספים אפשר לפנות בכתב אל הגב' מזל שיניאק, המפמ"רית לעברית,
פקס' 5602928 -02, בניין לב-רם, רח' דבורה הנביאה 2, ירושלים 91911.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/2, ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003


22/09/2003 תאריך עדכון אחרון: