חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
פעילות חברתית וקהילתית 7.2
ימי התרמה ארציים בהשתתפות תלמידים לשנת התשס"ד 7.2‎-2

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/2, ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003


23/09/2003 תאריך עדכון אחרון: