חינוך חברתי וחינוך בלתי פורמאלי 7.
פעילות חברתית וקהילתית 7.9
המועצה הציונית בישראל 7.9‎-2


1. רקע

המועצה הציונית בישראל עוסקת בהעמקת אופייה היהודי-הציוני של ישראל
ומקיימת מפעלים חינוכיים רבים בכל רחבי הארץ בסיוע משרד החינוך
ובתיאום עמו.

להלן פירוט של חלק ממפעלים אלה. בתי הספר העל יסודיים יכולים להיות
שותפים בהם ולהיעזר בתכניות החינוכיות ובהפעלות הצוותים המקצועיים
של המועצה.


2. הקונגרס הציוני של הנוער בישראל

זהו מפעל חינוכי שנועד להגביר את מעורבותם של צעירים בחיי החברה
והמדינה.

הקונגרס יתקיים השנה ב-כ"ב בכסלו התשס"ד, 17.12.03, בהיכל התרבות
בפתח תקווה, בהשתתפות 1,000 צירים, נציגי בתי הספר התיכוניים, תנועות
הנוער, מועצות הנוער והתלמידים והמועצות הציוניות לנוער. שותפים למפעל
מינהל החברה והנוער במשרדנו והקרן הקיימת לישראל, והוא נערך בחסות
העיר פתח תקווה.

הקונגרס מתקיים בפתח תקווה במלאת 125 שנים להקמתה ולקראת שנת
המאה לפטירת חוזה המדינה, הד"ר בנימין זאב הרצל.
בתי הספר מתבקשים לשלוח נציגים נבחרים לקונגרס הציוני בתיאום עם
המועצה הציונית.


3. שנת המאה לפטירתו של חוזה המדינה

המועצה הציונית מארגנת כמה אירועים מרכזיים ותכניות חינוכיות בנושא
שנת המאה לפטירתו של הרצל.

ב-י"ד בכסלו התשס"ד, 9.12.03, יתקיים בכנסת, במעמד היו"ר מר ראובן
ריבלין, כינוס לקראת שנת המאה לפטירת חוזה המדינה, ובו תוצגנה פעילויות
המועצה בנושא זה.

מורים, מחנכים ונציגי תלמידים יוכלו להשתתף בכינוס זה בכנסת בתיאום
עם המועצה הציונית.

4. התכנית "ברית חיים" - מפגשים בין-תרבותיים

המועצה יזמה את המפעל "ברית חיים" יחד עם התנועה הציונית הדרוזית
בראשות מר יוסף נאסר א-דין ועם הסוכנות היהודית. תכנית זו, בחסות
הרשויות המקומיות, מפגישה צעירים מהמגזרים היהודי והדרוזי. הצעירים
לומדים במשותף על המורשת היהודית והדרוזית, באמצעות תהליך
חינוכי-לימודי, על בסיס מערכי שיעור, וכן בשעות חברה, בביקורים הדדיים,
בהרצאות ובהשתלמויות מורים, בחידונים על המורשת הדרוזית ובביקורי
משלחות.

המטרה היא להכיר בין צעירים יהודים ודרוזים וליצור אווירה חיובית כלפי
הצורך בהשתלבות הדרוזים במערכות החברה והמדינה. בשנתיים האחרונות
השתתפו בתכנית כ-15,000 איש.

5. התכנית "עלי צמרת" לפיתוח מנהיגות ציונית חברתית

ב-א' בכסלו התשס"ד, 26.11.03, ייפתח המחזור השלישי של התכנית
להכשרת מנהיגות חברתית של המועצה הציונית. התכנית מכשירה פעילים
למעורבות חברתית-ציונית-קהילתית המיועדת לגילאי 40‎-22.

במהלך הקורס יעסקו המשתתפים בסדנאות עומק בתחומים האלה: ציונות,
זהות יהודית, תקשורת, העם היהודי והקהילות היהודיות, ערכים חברתיים
של מדינה יהודית, קליטת עלייה, מנהיגות, יזמות חברתית ועוד. התכנית היא
בשיתוף עם הסוכנות היהודית וההסתדרות הציונית העולמית. היא מוכרת
לגמול השתלמות ומתקיימת בשיתוף עם מכללת "ספיר" וכוללת 150 שעות
לימוד. במסגרת הקורס מתקיימים 3 סופי שבוע מרוכזים, 4 סיורים ו-12
מפגשים. הקורס יסתיים ב-כ"ט בסיוון התשס"ד, .18.6.04 מורים
המעוניינים להגיש מועמדות יוכלו לפנות אל המועצה הציונית בישראל.


6. המדרשה הציונית

המדרשה היא מסגרת חינוכית לטיפוח ולהעמקה של תודעה
יהודית-ציונית-ערכית שהיא רלוונטית לחברה הישראלית בימינו.

"תודעה ציונית" פירושה לימוד, ידיעה ומעורבות פעילה ובעלת משמעות של
נוער ומבוגרים בנושא הציונות.

דרכי עבודתה של המדרשה  6.1 
המדרשה עוסקת בפיתוח תכניות ייחודיות בהתאם למטרותיה.
התכניות מכוונות לתלמידים ולמורים במערכת החינוך הממלכתית
והממלכתית-דתית.
 
א.   
המדרשה מקיימת השתלמויות ומפעילה תכניות במערכת החינוך
המכוונות למנהלים, למורים, לבעלי תפקידים, לתלמידים וכן
לאוכלוסיות בעלות השפעה בחברה הישראלית.
 
ב.   
המדרשה פועלת מול בתי הספר ועמם. אפשר לתאם את התכניות,
הן בהיקף וברמת התכנית והן במגוון הנושאים, ליכולתו ולרצונו
של בית הספר.
 
ג.   
למדרשה צוות מנחים מיומן, בעל ידע ותחושה של שליחות ערכית,
והוא ערוך להנחות מורים ותלמידים.
 
ד.   
המדרשה מקיימת מגוון של ימי עיון, השתלמויות וסדנאות בתוך
בתי הספר ומחוץ להם.
 
ה.   
תכניות המדרשה  6.2 
סמינר "שייכות ומחויבות - ציונות והעם היהודי בימינו"

הסמינר מתקיים מדי שנה בתחילת חודש יולי במעלה החמישה.
מטרתו לחשוף את המשתתפים למגוון נושאים ציוניים בהיבט
רלוונטי ואקטואלי. בסמינר מרצים הוגים ואנשי אקדמיה מן
השורה הראשונה, ומתקיימות סדנאות לפעילות בבתי הספר
בנושאים הנדונים. ביוני השנה השתתפו כ-150 מחנכים בכינוס
 הקיץ.
 
א.   

ימי עיון בבתי-ספר

בימי העיון עוסקים בליבון נושאים העומדים על סדר היום הציוני,
כגון השתייכות תרבותית, זהות ושייכות, מדינת ישראל כמדינת
העם היהודי, מחויבות - אני והכלל, אחווה ומחלוקת. יום עיון
כולל הרצאה, סדנאות ודיונים על בסיס טקסטים במסגרת יום
בודד או בסדרה של 3 ימים.
 
 
ב.
 

השתלמות מורים ב-"בית יציב" בבאר שבע

ההשתלמות מיועדת למורים ולבעלי תפקידים שבית ספרם יקיים
תכניות ופעילויות ארוכות טווח בנושאים שהמדרשה עוסק בהם.
 
 
ג.
 

"מנהיגים בצומתי הכרעה"

התכנית עוסקת בלימוד ובבחינה של מנהיגים ואופי מנהיגותם
לאור עשייתם של שלושה מנהיגים בתולדות המדינה: דוד בן
גוריון, מנחם בגין ויצחק רבין. התכנית היא בת 28 שעות, וכוללת
יום סיור באתרים הקשורים לאישים אלה.
 
 
ד.
 

חלוצים היום - אתגר

התכנית בוחנת את מושג החלוציות ואת אופיו בעבר ובהווה,
וכוללת יום מפגשים עם תושבים ועם יישובים חדשים, וכן
מפגשים עם פרויקטים תעשייתיים וחינוכיים בנגב להדגמת
העשייה הציונית.
 
 
ה.
 

אנחנו מאותו הכפר - סובלנות ואיחוי קרעים

בתכנית לימוד וניסוח מחדש של עמדות ומחויבויות לסולידריות
ולאיחוי קרעים וליצירת אווירה של סובלנות לשונה לאור קטעים
ממגילת העצמאות ומטקסטים נוספים. יישום התכנית נעשה על ידי
פעילות המשך בסדנאות שבהן יכתבו התלמידים אמנה בית-ספרית
המחייבת את קהילת בית הספר.
 
 
ו.
 

מופע תיאטרון

מופע קצר משמש פתיח לדיון עם הקהל בשאלות של זהות עצמית
והקשר עם העם היהודי ועם החזון הציוני בעבר והיבטיו
הרלוונטיים והאקטואלים בהווה. את המופע אפשר לשלב ביום
עיון, בליווי סדנאות ומשחקי הפעלה.
 
 
ז.
 

נפגשים בירושלים - אקטואליה ציונית

בתכנית חשיפה לשאלות אקטואליות (כולל מיקוד המבט
לירושלים) באמצעות הרצאות, סדנאות ודיונים על בסיס טקסטים
וקטעי טלוויזיה. הפעילות היא בת יום ומיועדת לתלמידים
במסגרת כיתתית בקמפוס קריית מוריה בירושלים.
 
 
ח.
 


לתיאום פעילויות עם המועצה הציונית יש להתקשר עם משרדי המועצה,
ת"ד 7772, ירושלים 91077, טל' 6233971 -02, 9233870 -02 ו-6202615 -02,
פקס' 6247799 -02.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/2, ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003


22/09/2003 תאריך עדכון אחרון: