תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
מטפחים תקשורת בין-אישית בכיתות א'-ו' כקדימות בתכנית
הפעילות הכיתתית והבית-ספרית
9.4‎-2


תקליטור שלישי בסדרה "תכנית לטיפוח תקשורת בין אישית":
"טיפוח תקשורת בין-אישית בכיתות א'-ו' - מהלכה למעשה"
 
1. 
התקליטור כולל מאגר הצעות לדיון ולהפעלה ומאפשר, באמצעות קישורים
רבים, גישה קלה ומיידית לעשרות מערכים ופעילויות לטיפוח תקשורת
בין-אישית בחיבור לתכנים לימודיים, בזיקה לחגים ולמועדים ובמפגשים
כיתתיים ובית-ספריים.

הפעילויות המוצעות מטפחות את הכשירויות החברתיות - ניהול שיח, ניהול
קונפליקטים, עבודה בצוות, קבלת החלטות והליכות ונימוסים - ומזמנות שיח
סביב ערכים ונושאים כמו אחריות, אלימות, יזמות, כבוד, נתינה, מנהיגות,
שונות, מעורבות, התחלות, סיום ופרדה ועוד.

התקליטור כולל גם סדנאות לעבודה עם מורים ועם הורים, דוגמאות לעיצוב
סביבה לימודים, דוגמאות לתכניות בית-ספריות שנכתבו בנושא ושיחות
בזיקה לפרשת השבוע.

עותק של התקליטור נשלח חינם לכל מנהלי בתי הספר היסודיים בארץ,
במטרה ולסייע לצוותים החינוכיים ביישום התכנית לטיפוח תקשורת
בין-אישית הלכה למעשה.

על מנהל בית-הספר לוודא שחברי הצוות מכירים את מאגר החומרים שפותחו
כדי לסייע ביישום התכנית ומשתמשים בו. אפשר לצרב את התקליטור
ולחלקו לחברי הצוות.


חוברת 11 בסדרה "תכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית":
"מנהלים שיח בעקבות פנקס זכויות/אחריות התלמיד ומבררים
את האחריות (שלי, שלך, שלנו) למימוש הזכויות"
 
2. 
החוברת מלווה את פנקס הזכויות/האחריות שנשלח לתלמידים ומזמנת שיח
על אודות ערכים, נושאים ומושגים חברתיים-ערכיים. החוברת מציגה מגוון
פעילויות המדגימות את האופן שבו אפשר לקיים שיח בנושא במטרה לבחון
את הדרכים למימוש הזכויות בכיתה, בבית, בבית-הספר ובקהילה ולפעול
ללקיחת אחריות בתחומים אלה:

מעגל החיים הבית-ספרי: בניית תקנון, קביעת אמנה; בחירת ועדות
השתתפות בטיולים ובאירועים חברתיים; התמודדות עם השחתת רכוש
ועם אלימות; מילוי משימות ועוד
א. 
אקטואליה: בעקבות אירועים חדשותיים המזמנים שיח על
מימוש/הפרת זכויות
ב. 
תכנים לימודיים: במולדת, חברה ואזרחות; בהיסטוריה; בספרות;
בהלכה ועוד
ג. 
מעגל השנה: לקראת ימי ציון מיוחדים כמו יום זכויות הילד, יום
זכויות האדם, יום הזיכרון לרצח רבין, יום הזיכרון לרצח גנדי, יום
העצמאות ועוד.
ד. 

החוברת פותחת בהצגת כיוונים לשיח ראשוני עם הלומדים, המורים
וההורים, ומדגימה מודל פעילות בעקבות התבוננות באיור. הפעילויות
הראשונות בחוברת מכוונת לשיח המותאם לגיל הצעיר (כיתות א'-ב') מבחינת
תוכני השיחה והשפה; הפעילויות הנוספות מכוונות לגיל הביניים (כיתות
ג'-ד'), והפעילויות האחרונות - לגיל הבוגר בבית-הספר היסודי (כיתות ה'-ו').
עם זאת אפשר לעסוק בזכויות השונות בכל הגילאים, תוך התאמת הפעילות
לגיל ולנושאים המעסיקים את הלומדים.

להרחבה מוצעות בחוברת פעילויות נוספות שפותחו במסגרת התכנית לטיפוח
תקשורת בין-אישית וכן רשימת ספרי קריאה מומלצים בנושא.

מוצע כי השיח הכיתתי והבית-ספרי ייעשה באמצעות המודלים שהוצגו
בחוברת התשיעית בסדרה ל-"טיפוח תקשורת בין-אישית" שאפשר להוריד
אותם כקובצי "וורד" מהאתר המחודש לטיפוח תקשורת בין-אישית
שכתובתו:
http://www.education.gov.il/yesodi/hevra_ tochnitl.htm.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה לחינוך לחיים
בחברה, טל' 5603283 -02, פקס' 5604043 -02.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/2, ה' תשרי תשס"ד, 1 באוקטובר 2003


22/09/2003 תאריך עדכון אחרון: