מבנה שנת הלימודים 3.5
חופשת לימודים בחודש דצמבר 3.5‎-4

חנוכה: מיום ראשון, כ"ו בכסלו התשס"ד, 21 בדצמבר 2003, עד יום שישי,
א' בטבת התשס"ד, 26 בדצמבר 2003. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ג'
בטבת התשס"ד, 28 בדצמבר 2003, בשעה הראשונה לפי מערכת השעות
הקבועה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003