טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט
של המשרד - ובאתרי היחידות
3.6‎-5

"אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי 1.
יום הזיכרון לרבין
באתר לזכרו של ראש הממשלה המנוח יצחק רבין אפשר למצוא ציוני
דרך עיקריים בדרכו הפרטית והפוליטית של רבין, נהלים לציון יום
הזיכרון במוסדות חינוך, קטעי עיון ומקורות לתלמידים ולמורים
העוסקים בנושא ואתרים חיצוניים העוסקים בהנצחת רבין.
1.1

כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/moe/hagut/rabin.htm .
 
מערכת תלושי שכר
עובדי הוראה יוכלו לצפות בתלושי השכר שלהם באינטרנט תוך שמירה
על צנעת הפרט. שירות זה הוא חלק מפורטל עובדי הוראה המשמש בסיס
לתהליך של שיפור השירות ושקיפות המידע. התלוש מוצג באתר באופן
בהיר ומבואר, והוא מקל על עובדי ההוראה להבינו על מרכיביו.

המערכת משלבת מערך הזדהות ואבטחה המבטיחים כי כל מורה יצפה
אך ורק בתלוש שלו, תוך שמירה על צנעת הפרט.

בשלב הראשון מתבצע פיילוט על תלושים של כ-1000 עובדי הוראה
ב-17 מוסדות הפזורים ברחבי הארץ, ומפורסמים התלושים של אותם
מורים החל מ-.1.8.02 האתר עלה לאוויר סמוך לראש השנה.

בעתיד הקרוב יורחב השירות ויינתן לכל עובדי ההוראה המקבלים תלוש
ממשרד החינוך התרבות והספורט.
1.2

כתובת האתר: https://meyda.education.gov.il/tlushs .
מעגלים - פורטל עובדי משרד החינוך
אתר הבית של עובדי משרד החינוך עוצב מחדש, עבר רענון תוכני ונמצא
בסביבה טכנולוגית חדשה - סביבת ה-CMS. באתר אפשר למצוא מידע
מעודכן על הנעשה במשרד, הודעות של ועד העובדים, נהלים והודעות של
מחלקת משאבי אנוש, מידע על השכלה ועל השתלמויות לעובדי המשרד
ועוד. בנוסף, האתר מציג מידע מתעדכן בנושאים שונים הקשורים לפנאי
- טיולים מומלצים לעונה, מתכונים לחגים, טיפים והגיגים. את פורטל
המשרד אפשר לראות רק דרך רשת האינטרה-נט הפנימית של המשרד.
1.3

כתובת האתר: http:/maagalim/maaglim .


אתרי היחידות 2.
 
המינהל להכשרה, להשתלמות ולהוראה של עובדי הוראה - אתר
האגף למרכזים לפיתוח סגלי הוראה

אגף המרכזים לפיתוח סגלי הוראה (אגף מרכזי פסג"ה) הוא שמו החדש
של אגף המרכזים הפדגוגיים ומרכזי המורים שהחל לפעול במתכונתו
הנוכחית מתחילת שנת הלימודים התשס"ג במסגרת המינהל להכשרה,
להשתלמות ולהדרכה של עובדי הוראה במשרד החינוך התרבות
והספורט.

האגף אחראי לעיצובה ולגיבושה של המדיניות המערכתית של הפעלת
מרכזי פסג"ה ולסיוע ביישום מדיניות זו. האגף ממלא תפקידים בתחום
המקצועי והמינהלי התורמים להפעלתם התקינה של מרכזי הפסג"ה.
חברי האגף מקיימים קשרי עבודה עם שותפים נוספים במטה ובמחוזות,
עם יחידות אחרות במשרד ועם גורמים רלוונטיים מחוצה לו.

באתר אפשר למצוא מאגר רשימות של אמצעי למידה והוראה בנושא
"הדגלים" השונים של המשרד, פירוט של מרכזי הפסג"ה במחוזות
השונים ועוד.
2.1

כתובת האתר:
/https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Pisga

 
האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים  2.2
פורטל תכניות לימודים
אתר האגף עבר שדרוג לפורטל בסביבת ה-CMS, בעיצוב חדשני
וידידותי למשתמש. הפורטל כולל תכניות לימודים בתחומים שונים,
יישומים ממוחשבים, חומרי עזר למורה, מידע על תכנון הלימודים
ועוד.
א.   

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim.

תכנית לימודים בפיזיקה לחטיבה העליונה
באתר מפורסמת תכנית הלימודים בפיזיקה לחטיבה העליונה בעיצוב
מחודש בסביבת ה-
CMS. תכנית הלימודים מפורטת עבור תלמידים
הלומדים 3 ו-5 י"ל.
ב.   

כתובת האתר:
_https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot
Limudim/Physics/Index.aspx .


תכנית לימודים בגיאומטריה לכיתות ז'
ועדת התכנית במתמטיקה לחטיבת הביניים בראשותו של פרופ' עמוס
ארליך, שמונתה על ידי מנהלת האגף לתכנון ולפיתוח תכניות
לימודים, השלימה לאחרונה את ניסוח פרק הגיאומטריה לכיתה ז'.
הוועדה מבקשת להביא את ההצעה לידיעת מורים, מדריכים, מנחים,
מרכזי מקצוע, כותבי חומרי לימוד ומתמטיקאים לקבלת משוב.
ג.   

כתובת האתר:
_https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Tochniyot
Limudim/Geometry .

 
מינהל כוח אדם בהוראה, תיאום ובקרה
אתר המכינות הקדם-צבאיות

המכינות הקדם-צבאיות הוקמו מתוך מגמה להכין את בני-הנוער, בוגרי
מערכת החינוך, לקראת שירות משמעותי בצה"ל, לעודד את התנדבותם
ליחידות קרביות, ליחידות מובחרות ולמסלולי פיקוד וקצונה, להעניק
להם חוסן רוחני ופיזי לקראת המפגש עם חיי הצבא, לטפח מנהיגות
צעירה, להעשיר את עולמם הרוחני-ציוני ולהכשיר בני-נוער הנוטלים על
עצמם אחריות, חדורי תחושת שליחות ונכונים לשאת במשימות
ובאתגרים הלאומיים בתחומי הביטחון, החברה והחינוך ועוד.
באתר אפשר למצוא פירוט של פריסת המכינות הקדם-צבאיות בארץ
ודרכי ההצטרפות אליהן.
2.3

כתובת האתר:
_https://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mechinot
Kdam/Default.aspx .

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003