בטיחות וזהירות בדרכים 5.2
מסע הסברה: "עם הגובה בא הביטחון" 5.2‎-4
נושא החינוך לבטיחות של התלמידים הנוסעים ברכב הוא אחד הנושאים
החשובים ביותר בתרומתו להפחתת ההיפגעות בתאונות דרכים.

שימוש נכון במושבי בטיחות בגיל הצעיר ובהתקני ריסון בכל נסיעה ברכב
מפחית בכ-70% את שיעור התמותה והפגיעות החמורות בתאונות ברכב.
משרד החינוך התרבות והספורט לוקח חלק פעיל במבצעי ההסברה הנערכים
בנושא חשוב זה ומפיץ את הידע לעובדי מערכת החינוך, לתלמידים
ולהוריהם.

החל מחודש נובמבר 2003 יקיים ארגון "בטרם" מבצע הסברה רב-גוני
שיכלול מגוון אסטרטגיות פעולה כדי לשכנע את הילדים הצעירים ואת
הוריהם להשתמש במתקן הגבהה מתאים ("בוסטר") בכל נסיעה ברכב
הפרטי.

במערכת החינוך תתקיימנה פעילויות הסברה בנושא מתקני ההסברה והתקני
הריסון בכל שכבות הגיל, החל מגני הילדים ועד לכיתה י"ב, באמצעות הגננות,
המחנכים, המורים ורכזי הבטיחות הבית-ספרית.

רצוי מאוד להעלות נושא זה גם באספות ההורים ולהכין עם התלמידים
חומרי הסברה המיועדים להוריהם ולכל בני המשפחה.


לקבלת מידע מקצועי וחומרי למידה אפשר לפנות אל ארגון "בטרם",
המרכז הלאומי לבטיחות ולבריאות ילדים, טל' 03‎-9263130,
וגם אל המפקחים על החינוך לבטיחות בדרכים במחוזות (רשימה מעודכנת של
המפקחים ראה בחוזר זה, בסעיף 5.2‎-3).הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003