דרכי הוראה 6. 
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
הסיור המכין 6.2‎-2
שלב חשוב בהכנת הטיול הוא הסיור המכין הנערך על ידי בית הספר
המטייל. הסיור ייערך על ידי רכז הטיולים הבית ספרי/מורה השל"ח.
במטרה לעודד את בתי הספר לקיימו ומתוך רצון למנוע הוצאות נוספות
הגענו להסדר עם "רשות הטבע והגנים" שתאפשר כניסה חופשית
חד-פעמית לכל רכב טיולים שיפנה למינהלת הטיולים בנושא.

הפנייה תהיה באמצעות הדוא"ל tiyulim@education.gov.il או בפקס'
02‎-5602882 תוך ציון האתר והמועד המבוקשים. יש להשאיר כתובת
לחזרה.
1. 


בשאלות ניתן לפנות אל מר רוני נעמן, מנהל מינהלת הטיולים והלמידה
החוץ-בית-ספרית, טל' 02‎-5603005/6.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003