ספרי לימוד 6.3
רשימת ספרי הלימוד המותרים להוראת הקריאה - תיקון
לסעיף 6.3‎-2 בחוזר "הודעות ומידע" סד/1(א)
6.3‎-3

בחוזר "הודעות ומידע" סד/1(א) פרסמנו בסעיף 6.3‎-2 את רשימת ספרי
הלימוד המותרים להוראת הקריאה, ונשמט מהרשימה שמו של הספר
"לומדים בלי סודות" של מט"ח. אנו מפרסמים אפוא שוב את רשימת
הספרים שהם בלבד מותרים לשימוש להוראת הקריאה (שאר הספרים
להוראת הקריאה שהופיעו בחוזר "הודעות ומידע" סג/8(ב) אינם מותרים
לשימוש להוראת הקריאה):
"בלי סודות" הישנה - מט"ח
1. 
"יש לי סוד" - מט"ח
2. 
"לומדים בלי סודות" (חוברת 10‎-1) - התכנית החדשה - מט"ח
3. 
"ליטף" - נירה אלטלף
4. 
"הכוח לקרוא" - דגנית שניר
5. 
"צלילים מספרים" - מלכה הוכברג
6. 
"קוראים וחושבים מחדש" - מיכל רוזנברג
7. 
"יסודות" - יפה אקסלרוד (מתאים במיוחד לאוכלוסיית תלמידים
המתקשים בקריאה ופחות לתלמידים מתקדמים)
8. 
"מתחילים ב-א" - דליה קורח שגב, עמנואל אלון, לאה טל
9. 
"כיף לקרוא ולכתוב" - ציפורה חן
10.
"אותיות מדברות" - זהבה קלנר
11.
"בצעדים שלי" - חנה לוינזון וניהא עקלך חמאד
12.
"שער לחמ"ד" - חדווה רון.
13.


בשאלות אפשר לפנות אל מר בנימין לוי, מנהל הגף לאישור ספרי לימוד,
טל' 02‎-5603004.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003