עובדי הוראה
8. 
תנאי שירות 8.5
תיקון לסעיף 8.5‎-2 בחוזר "הודעות ומידע" סד/1(א) -
"תמריצים לעובדי הוראה וחינוך"
8.5‎-6

בחוזר "הודעות ומידע" סד/1(א), סעיף 8.5‎-2, "תמריצים לעובדי הוראה
וחינוך", תת-סעיף 4.5, הערה (ד), חלה טעות בתאריך. להלן התיקון: "דו"חות
נסיעה שיגיעו לקרנות ההשתלמות לאחר כ"ו בתמוז התשס"ד (15.7.04)
לא יכובדו".
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003