תנאי שירות 8.5
תיקון לסעיף 8.5‎-1 בחוזר "הודעות ומידע" סד/1(א)
בעניין ביטול התמריצים למורים ביישובים שנכללו באזורי
עדיפות לאומית ב'
8.5‎-7


בסעיף 8.5‎-1 בחוזר "הודעות ומידע" סד/1(א) הודענו על ביטול התמריצים
לעובדי הוראה שנכללו באזורי עדיפות לאומית ב'. על פי החלטת הביניים של
בית הדין הארצי לעבודה מיום כ' באלול התשס"ג (17.9.03) בנוגע לסכסוך
הקיבוצי 10/03, אין להפסיק את מערכת התמריצים הניתנת לעובדי הוראה
המתגוררים ועובדים ביישובים שנכללו באזורי עדיפות לאומית ב', כאמור
בהחלטת הממשלה מס' 78 מיום כ"א באדר ב' התשס"ג (25.3.03), עד למתן
פסק הדין הסופי בהליך זה.

לפיכך האמור בסעיף 8.5‎-1 מעוכב עד להחלטה נוספת.

הערה: תיקון זה חל גם על הנאמר בסעיף 8.5‎-2, תת-סעיף 1.2 בחוזר
סד/1(א).


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003