חינוך לערכים 9.4
היחידה לייעוץ ולהדרכה בנושא בעלי חיים במערכת
החינוך
9.4‎-4

היחידה לייעוץ ולהדרכה בנושא בעלי חיים ממשיכה לסייע לבתי ספר שיש
בהם פינות חי וחדרי חקר עם בעלי חיים. כמו כן אפשר לקבל מהיחידה ייעוץ
והדרכה בכל הקשור להקמת פינת חי או חדר חקר הכולל בעלי חיים
ולפעילות תלמידים עם בעלי חיים ולעבודות חקר.

היחידה נמצאת בבית הספר החקלאי מקווה ישראל. לקבלת סיוע ולתיאום
פגישה יש לפנות למר בנצי דבש, טל' 055‎-637854.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל מר ישראל ויסנשטרן, המפמ"ר למדעי החיים
והחקלאות ולמדעי הסביבה, טל' 03‎-6898829 ו-056‎-282087.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003