חינוך לערכים 9.4
אירועי יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל 9.4‎-5
תשומת לב מנהלי מוסדות החינוך והמורים מופנית לסעיף 9.4‎-1 בחוזר
"הודעות ומידע" סב/1, שבו אפשר למצוא הצעות לפעילויות ולחומרים על
יצחק רבין.
1. 
עצרת הנוער הממלכתי של יום הזיכרון ליצחק רבין ז"ל תתקיים ביום
חמישי, י"א במרחשוון התשס"ד, 6.11.03, בשעה 11, על ידי מינהל
החברה והנוער במשרדנו, ותועבר למוסדות החינוך בשידור ישיר על ידי
הטלוויזיה החינוכית.
 
2. 


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003