קשר עם התפוצות 9.9
שבוע "העם היהודי בימינו" במערכת החינוך - לקראת
האספה הכללית (G.A.) של איחוד
הקהילות היהודיות בצפון אמריקה (U.J.C.)
9.9‎-1

בתאריכים כ"א-כ"ג במרחשוון התשס"ד (16‎-19.11.03) יתקיים בירושלים
כנס ה-G.A. (neral Assembly) - האספה הכללית של איחוד הקהילות
היהודיות בצפון אמריקה.

איחוד הקהילות היהודיות של צפון אמריקה (U.J.C) הוא ארגון הגג של 156
פדרציות יהודיות גדולות ועוד כ-400 קהילות המייצגות יחד כ-6 מיליון
יהודים מכל רחבי צפון אמריקה.

קיום עצרת חשובה זו בישראל מדגיש פעם נוספת את חשיבות הקשר
והיחסים המיוחדים שבין יהדות צפון אמריקה למדינת ישראל, ומאפשר
לנציגי הקהילות היהודיות להפגין את תמיכתם בישראל ובתושביה בתקופה
קשה זו.

האספה הכללית מתקיימת מדי שנה בארצות הברית, והשנה היא תתקיים זו
הפעם השנייה בישראל. קיום האספה במדינת ישראל מבטא סולידריות בין
מדינת ישראל לתפוצות, ומשמש מפגן הצדעה למדינה ולפועלה בתחומי עשייה
שונים.

לאספה הכללית יגיעו למעלה מ-3,000 מנהיגים בעולם היהודי מצפון
אמריקה לדון בנושאים שונים הקשורים לעם היהודי ולמדינת ישראל,
ולמעלה מ-1,000 ישראלים ישתתפו בכנס.
משרד החינוך התרבות והספורט החליט להקדיש את השבוע שבו האספה
מתקיימת להפעלת מוסדות החינוך בנושא "העם היהודי בימינו - שייכות
ומחויבות". הפעולות תתקיימנה בכל רמות הגיל, במסגרות
הפורמאליות והבלתי פורמאליות. האגף לחינוך קדם-יסודי ינחה את
הגננות כיצד לשלב את הנושא בשבוע זה בפעולות השונות בגן. בבתי
הספר היסודיים והעל יסודיים תוקדש לנושא שעת המחנך,
ותתקיימנה פעולות חינוכיות נוספות בנושא, על פי החלטת הצוות
החינוכי בבית הספר.

להלן מגוון חומרים המוצעים למערכת:
"העם היהודי בימינו - שייכות ומחויבות" - חוברת מידע
לפעילות במוסדות החינוך

בחוברת הצעות לנושאים, תכניות ואמצעי הוראה בנושא. החוברת
נשלחה לכל מוסדות החינוך היסודי והעל יסודי.
1.
החוברת "העם היהודי בימינו - שייכות ומחויבות" - קווים
מנחים להוראת הנושא בבית הספר העל יסודי הכללי והדתי

בחוברת מטרות, עקרונות מנחים ומוקדי לימוד בנושא. החוברת תישלח
לבתי ספר.
2. 
כרזה ללוח קיר מפעיל בנושא
הכרזה מכילה אלמנטים ורעיונות שיכולים לשמש פתיח לעיסוק בנושא.
הכרזה תישלח לכל בתי הספר.
3. 
"על סדר היום" - דף ייחודי שיוקדש לנושא, בשיתוף האגף
לחינוך יסודי, מינהל החברה והנוער והאגף לקשרי חינוך
ישראל-תפוצות

בדף זה יוצעו פעולות ונושאים לדיון לשעת מחנך. הדף יישלח לכל בתי
הספר היסודיים והעל יסודיים.
4. 
הטלוויזיה החינוכית  5. 
בשבוע הנדון תשדר הטלוויזיה החינוכית בערוצים 1 ו-23 בכל יום,
ברצועות הבוקר, בין השעות 9‎-8 ו-12‎-11, את התכניות המתאימות
מתוך הרשימה שלהלן:
 
א.   

אוכלוסיית היעד  תיאור התכנית  שם התכנית 
חט"ב, חט"ע,
מבוגרים
 
סיפורו של הווארד ג'ייקובסון, כתב יהודי
היוצא לסיבוב בעולם כדי לחפש את
שורשיו היהודיים, ותחנתו הראשונה היא ישראל
 
שורשים באוויר
 
יסודי (ד'-ו'), חט"ב
 
סיפורה של קבוצת נערים ונערות מישראל,
בשיתוף עם נערים ונערות מארה"ב,
היוצאים לבריה"מ לשליחות של
שנה בקהילות יהודיות באוקראינה כדי ללמד עברית
ו"להרביץ" ציונות
 
עמיתים
 
יסודי (ד'-ו'), חט"ב
 
מפגש של 4,000 בני נוער מהתפוצות בירושלים
 
הללויה
 
חט"ב, מבוגרים
 
סרט על שורשי הקהילה היהודית בהודו,
מקורותיה, תפוצותיה בגולה וחוויות העלייה לארץ
 
סאלם-שלום
 
חט"ב, חט"ע,
מבוגרים
 
סרט העוסק בשאלה מה בין זהות יהודית
להתנהגות יהודית
 
במחשבה
שנייה -
יהדות וזהות
יהודית
 
חט"ב, חט"ע,
מבוגרים
 
תיעוד מפגש של סמינר "גשר" בצפת בין
נוער דתי וחילוני
 
הכול פתוח -
דתי חילוני
 
חט"ב, חט"ע
 
דיון של בני נוער בנושא זרמים ביהדות,
חילוניים, מסורתיים וחוזרים בתשובה/בשאלה
 
קלפים
פתוחים-
מיהו יהודי?
 
יסודי (ד'-ו'), חט"ב
 
סרט דוקומנטרי העוקב אחרי קבוצת נערים/ות
יהודים מארה"ב המתעמתת עם המושגים
"חורבן", "קודש", "קדושה", "גאולה" ו"גלות"
 
נסיעה מעבר
לחומה
 
יסודי (ד'-ו'),
כיתות ז' ו-ח'
 
סרט על עלייה וקליטה, הינתקות וזהות
 
קריאת כיוון-
עלייה וקליטה
 
חט"ב, חט"ע,
מבוגרים
 
סרט תיעודי המביא מראות וצלילים
מפסטיבל לימודי היהדות שהתקיים בכפר
בלום ב-1997
 
של מי היהדות
הזו?
 
יסודי (ד'-ו')
 
תכנית מוזיקלית
 
סוויטה
ישראלית
 
מבוגרים
 
עיצוב זיכרון השואה בקרב 3 דורות
החיים בארץ דרך הפריזמה של האמנות
 
אררט - זיכרון
ושכחה
 
מבוגרים
 
סיפורו של עולה חדש מבריה"מ -
ולדימיר פרידמן - הפותח אשנב לעולמו המורכב
של מהגר/עולה
 
ולדימיר
 

פרטים מדויקים יתפרסמו בעיתונות.
   
תכניות הטלוויזיה החינוכית המשודרות באופן שוטף - "החדר של
חני" לגילאי 12‎-8, ו"חוצה ישראל" ו"ערב חדש" למבוגרים -
תתייחסנה אף הן לנושא בשבוע זה.
 
ב.   
הטלוויזיה החינוכית נערכת להפקת תכנית מיוחדת בשיתוף עם
הסוכנות היהודית. התכנית תשודר בערוצים 1 ו-23. פרטים יפורסמו
בעיתונים.
 
ג.   
אתר האגף לקשרי חינוך ישראל-תפוצות
כתובת האתר היא http://www.education.gov.il/jewish_people
ויש בו הצעות לפעילויות, תכניות ותיעוד של פעולות קיימות.
 
6. 
בשיתוף עם מט"ח  7. 
"נכון לעכשו" - דף הפעלה בנושאי אקטואליה לבתי ספר על-יסודיים
הוצא דף "נכון לעכשיו" שיוחד לנושא לקראת ה-G.A. .  
-   
אתר G.A. לנוער
האתר מיועד לבני נוער בישראל ובתפוצות, ובו יתקיימו פורומים
לדיון בנושאי הכנס בהשתתפות בני נוער מישראל ומהתפוצות. האתר
יפעל במהלך שבוע הכנס ואף אחריו. כתובת האתר תפורסם.
-   

פרסומים של הוועד היהודי האמריקני
הפרסומים יישלחו לכל מוסדות החינוך.
 
8. 
הקונגרס היהודי העולמי - ידיעון על החיים היהודיים בתפוצות
הידיעון יישלח לבתי הספר.
 
9. 
חלק מהחומרים שהוזכרו לעיל אפשר למצוא במרכזי הפסג"ה במחוזות.


לפרטים ולייעוץ אפשר לפנות אל האגף לקשרי חינוך ישראל-תפוצות,
טל' 02‎-5602070/3 ו-02‎-5604283, וכן אל המדריכים במחוזות.בברכה,

רונית תירוש

המנהלת הכללית


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/3, ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003