ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
שמירה על זכויות יוצרים 3.6‎-5
 
2 בנובמבר 2003
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. שמירה על זכויות יוצרים באתרי האינטרנט
אתר האינטרנט הוא פרסום לכל דבר ועניין, וחלים עליו כל הכללים החלים
על פרסומים כמו עיתון, ספר או מקראה, כדלקמן.
כללי  1.1 
לפי דיני זכויות היוצרים התקפים בישראל, ועל פי אמנות
בין-לאומיות, יש לקבל את אישור היוצרים לפרסום יצירותיהם
במסגרת אתר האינטרנט. זכויות יוצרים אלו חולשות, בין השאר,
על טקסט, על תמונות, על איורים, על מפות, על קטעי צליל, על
קטעי וידיאו, על גרפיקה ועל יישומי תוכנה, אלא אם כן נקבע
באופן מפורש כי זכויות היוצרים בחומר המוגן שייכות לגורם
אחר.
 
א.   
המשתמש רשאי לעשות "שימוש הוגן" בחומר המוגן, לפי הכללים
הקבועים בדין. שימוש הוגן כולל ציטוט סביר מתוך החומר המוגן.
המצטט כאמור חייב לציין את המקור לציטוט.
 
ב.   
אסור למשתמש לעשות בחומר המוגן כל סילוף, פגימה או שינוי
אחר, או כל פעולה שיש בה משום הפחתת ערך ביחס לחומר המוגן
העלולה לפגוע בכבודו או בשמו של בעל זכויות היוצרים בו.
 
ג.   
בכפיפות לדיני זכויות יוצרים אסור למשתמש להעתיק, להפיץ
מחדש, לשדר מחדש או לפרסם חומר מוגן ללא הסכמה מראש
ובכתב מאת היוצר.
 
ד.   
להלן הנחיות מספר בשימוש ביצירות באתרי האינטרנט של המשרד:  1.2 
קישור לאתרי אינטרנט
על הרוצה לעבות את המידע באתרו על ידי יצירת קישור לאתר
אחר לעשות כן תוך שמירה על כבוד האתר האחר. לכן יש לשמור
על הכללים האלה:
 
א.   
אין לקשר לאתרים שמטרתם המובהקת היא פרסום מסחרי
(דוגמה: אתר שמטרתו פרסום מוצרי מזון/מדיה).
 
1)   
הקישור לאתר אחר ייעשה דרך חלון חדש ולא דרך עיצוב
(frame) של אתר היחידה. כדי להציג דף של אתר אחר יש
לפתוח חלון חדש.
 
2)   
לפני קישור לאתר יש לבדוק את תנאי השימוש של האתר -
אם הוא מאשר קישור לדפי האתר ללא התניה של תשלום
וכו'.
 
3)   
פרסום יצירות
פרסום יצירות ספרות וטקסטים נעשה במסגרת הסכם בין משרד
החינוך התרבות והספורט לאגודת אקו"ם. השמירה על זכויות
היצירה תיעשה על ידי שימור הטקסט המקורי וללא סילוף המידע;
לכן יש להקפיד על כללים אלו:
 
ב.   
פרסום קטע מתוך יצירה/יצירה שלמה (אמנות
פלסטית/טקסט/sound וכו') מחייב אישור בכתב מהיוצר.
 
1)   
בפרסום תמונות וקטעי וידיאו נדרש אישור מהמצולם (או
מהאפוטרופוס שלו אם הוא קטין). תמונות שצולמו במסגרת
פעילות בית הספר מחייבות גם הן אישור.
 
2)   
בפרסום טקסטים מהסוג של שירים, סיפורים ומאמרים יש
לקבל אישור מארגון אקו"ם (הפנייה לאקו"ם תיעשה על ידי
נציג "אוח" בעקבות פנייה של אחראי אתר). במקרים אחרים
יש לפנות למו"ל.
 
3)   
בפרסום קטעי עיתונות נדרש אישור בכתב מהמו"ל.  4)   
בפרסום חוקים/בשימוש במידע ממשלתי יש לפרסם את
הנוסח המקורי של החוק כלשונו, כפי שפורסם במסגרת
פרסום ממשלתי, ולא כפי שלעתים מתפרסם באוגדן משפטי.
 
5)   
אפשר לפרסם תקציר של מאמר, כל עוד מופיע אזכור מלא
של שם המאמר בצד התקציר. כדאי ליצור לינק למאמר
המקורי/למו"ל המאמר.
 
6)   
השימוש ביצירות של יוצרים מתחת לגיל 18 שנעשו במסגרת
בית הספר דורש אישור ממנהל בית הספר שקיבל אישור
מהתלמיד ומהוריו בכתב. יש להמציא את האישורים לנציג
"אוח".
7)   
אין להשתמש בתמונות (images) שנלקחו מאתרים אחרים,
אלא אם קיים אישור לשימוש בצורה ברורה המאפשר שימוש
בתמונות באתר ממשלתי (לרוב השימוש החופשי מותר
לשימוש פרטי בלבד ולא לשימוש ציבורי).
8)   


לפרטים נוספים: הגב' סופיה מינץ, מנהלת המינהל לתקשוב ולמערכות מידע,
טל' 02‎-5602551.


2. שמירה על זכויות יוצרים בהקרנת סרטי קולנוע בווידיאו או ב-DVD
סעיף קטן זה מבוטל
לחץ כאן למעבר להוראה המעודכנת
מוסדות חינוך נוהגים להקרין סרטי קולנוע בפורמט וידיאו או ,
המושאלים מספריות הווידיאו וה-
DVD, בכיתות או באולמות, בליווי הרצאות
או בלעדיהן, במסגרת השיעור או מחוצה לו.
ברצוננו להבהיר כי הקלטות הווידיאו וה-
DVD מיועדות אך ורק להקרנה
ביתית, ושימוש אחר בהן הוא הפרת זכויות של יוצרי הסרט, מפיציו, מבצעיו
וכל שאר בעלי הזכויות. לפיכך יש להפסיק לאלתר את ההקרנות האלה, שכן
המשכן עלול לגרום לפעולות של בעלי הזכויות נגד מבצעי הפרות אלה, הן
במישור האזרחי והן במישור הפלילי.
על מוסדות החינוך המעוניינים בפעילות קולנועית לקבל את אישורם של בעלי
זכויות היוצרים.


בשאלות אפשר לפנות אל התאחדות ענף הקולנוע, טל' 03‎-6295138/9.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/3(א), ז' מרחשוון תשס"ד, 2 בנובמבר 2003