טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-6
1. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי
לכבוד החנוכה
באתר חנוכה אפשר למצוא מידע אודות חג החנוכה, סיפור החשמונאים
ונס פך השמן. כמו כן נלמד כיצד מכינים נרות, נוכל להכין ממטעמי החג
ועוד.
 
1.1 

כתובת האתר:
http://www.education.gov.il/moe/hagut/hanuka/index.html


מערכת מית"ר
אתר מית"ר מספק מידע על תשלומים המועברים מדי חודש ממערכת
תשלומים מאוחדת במשרד החינוך לרשות או לבעלות כשירות נוסף
לקיים, תוך שמירה על שלמות הנתונים ועל דיוק ומהירות מרביים
במסירתם ועל הוספת סוגי מידע נלווים.
חישוב התשלומים מתבצע בכל חודש מחדש עבור שנת הלימודים
הנוכחית והקודמת באמצעות "מערכת תשלומים מאוחדת". הנתונים
מעודכנים לחודש התשלום האחרון, ומוצגים באתר לאחר אישור
התשלום במשרד החינוך.
החל מתחילת שנת הלימודים הנוכחית הורחבה מסגרת הניסוי לכל
הרשויות ובעלויות החינוך תוך שמירה על אבטחת המידע באופן שכל
מוטב יוכל לגשת לנתוני התשלומים שלו בלבד.
גרסת המערכת כוללת את נושאי התשלום האלה: שכר לימוד, שרתים
ומזכירים, תוספות למוסדות (שעות ושירותים) וגני ילדים. בשלב
מאוחר יותר יועלו יתר נושאי התשלום.
 
1.2 

כתובת האתר: http://www.education.gov.il/meytar


2. אתרי היחידות
חינוך מיוחד - האגף לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים
האתר מכיל מידע בנוגע לתכנון לימודים, תכניות לימודים וחומרי
למידה לגן ולבית הספר.
 
2.1 
כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/special
אגף התכנון
באתר האגף המחודש אפשר למצוא מאמרים מעודכנים, קישורים,
ערכות הדרכה לבניית תקציב מוסדי, כלים ארגוניים ומידע אודות
הניהול העצמי.
2.2


כתובת האתר: .http://www.education.gov.il/planning


האגף לקשרי חינוך ישראל-תפוצות
"האגף לקשרי חינוך ישראל-תפוצות" הוקם לאור החלטת משרד החינוך
לפעול להגברת השייכות והמחויבות לעם היהודי כיעד חינוכי מרכזי
בחינוך היהודי ולהגביר את שיתוף הפעולה בין מערכת החינוך בישראל
לבין מסגרות חינוך בתפוצות.
באתר אפשר למצוא מידע על מורשת קהילות בישראל ועל פיתוח קשרי
חינוך בין תלמידים ומחנכים מישראל ומהתפוצות, וכן מידע נוסף על
העם היהודי.
 
2.3 


כתובת האתר: http://www.education.govl.il/jewish people.
הודעות

חוזר מנכ"ל תשסד/4, ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003