טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
מחירון שירותי הפקת מידע לגורמי חוץ - תיקון לסעיף 3.6‎-3
בחוזר "הודעות ומידע" סד/2
3.6‎-7
בסעיף 3.6‎-3 של חוזר "הודעות ומידע" סד/2, "מחירון שירותי הפקת מידע
לגורמי חוץ", נפלה טעות בעלות של דוח מצבת התלמידים הכוללת של רשות
גדולה, תת-סעיף 2-ג:
העלות היא 935 ש"ח ולא 953, כפי שצוין בטעות.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/4, ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003