מינהל מוסדות חינוך 3.7
איסור השימוש בספר "הדרך אל האושר" 4 -3.7
העמותה לשגשוג וביטחון במזרח התיכון מפיצה בבתי ספר את הספר "הדרך
אל האושר" מאת רון האברד, אבי תורת הסיינטולוגיה.
ברצוננו להביא לידיעת המנהלים והמורים כי הספר והחומרים הנלווים אליו,
כגון חוברות עבודה ופוסטרים, אינו מאושר על ידי משרד החינוך התרבות
והספורט כספר לימוד, ולכן יש להימנע הן מרכישת הספר והחומרים הנלווים
אליו והן מקבלתו ללא תמורה לצורך השימוש בו בבתי הספר.הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/4, ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003