שאלוני בחינות הבגרות בגיאוגרפיה, קיץ התשס"ד 4.3‎-7
החל ממועד קיץ התשס"ד יפוצל השאלון של 3 י"ל בגיאוגרפיה לתלמידים
אינטרניים שמספרו היה 210631 לשני שאלונים נפרדים, ללא כל שינוי
בתכנית ובדרישות
, באופן הזה:
שאלון של 2 י"ל הכולל את הפרקים "גיאוגרפיה של ארץ ישראל"
ו"גיאוגרפיה של המזרח התיכון על סף המאה ה-21" (שאלון זהה
לשאלון המרכיב את בחינת הבגרות ב-5 י"ל). זמן הבחינה של שאלון זה
הוא שעתיים, והתלמיד יתבקש לענות על 2 שאלות בכל פרק, וסך הכול
על 4 שאלות. אפשר להיבחן בכיתה י"א או בכיתה י"ב.
 
1. 
שאלון של יחידת לימוד אחת הכולל את הפרקים "גיאוגרפיה חבלית"
ו"גיאוגרפיה נושאית". זמן הבחינה של שאלון זה הוא שעה אחת,
והתלמיד יתבקש לענות על 3 שאלות לפי ההוראות המופיעות בבחינה.
אפשר להיבחון בכיתה י"א או בכיתה י"ב.
 
2. 
שני השאלונים מחליפים כאמור את השאלון 210631 שהיה מחולק לשני
חלקים. השאלון של 2 י"ל מחליף את חלק א', והשאלון של היחידה האחת
מחליף את חלק ב'.
כאמור אין כל שינוי בתכנים ובדרישות.
מספרי השאלונים החדשים יפורסמו בקובץ השאלונים והבחינות שיוציא אגף
הבחינות לקראת מועד קיץ התשס"ד ושיופץ בכל בתי הספר התיכוניים.
השינוי שהזכרנו יגרום לשינויים גם במספרי השאלונים המרכיבים את בחינת
הבגרות ברמה של 5 י"ל. יש לשים לב ביתר הקפדה לכל השינויים במספרי
השאלונים.


לשאלות ולהבהרות אפשר לפנות אל המפמ"רית לגיאוגרפיה,
הגב' דליה פניג, דוא"ל daliafe@int.gov.il , טל' 056‎-282237.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/4, ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003