בחינות בגרות 4.3
בחינת הבגרות בחינוך גופני - התשס"ד 4.3‎-8
בחינות הבגרות בחינוך גופני 3 י"ל וי"ל אחת (השלמה ל-5 י"ל) תהיינה
החל מהתשס"ד בחינות חיצוניות.
 
1. 
החומר הביבליוגרפי לבחינות אלה להתשס"ד נמצא באתר האינטרנט
www.education.gov.il/pe
 
2. 


בשאלות אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן, המפמ"ר והממונה על
החינוך הגופני,
טל' 02‎-6896136.

הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/4, ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003