שואה 9.10
הצדעה לחסידי אומות העולם 9.10‎-1
מתוקף חוק "יד ושם" (1953) הכירה מדינה ישראל בפועלם ובמסירות נפשם
של חסידי אומות העולם, והביאה לארץ כמה מחסידי אומות העולם
ומשפחותיהם, וחלקם חיים בינינו עד היום.
עם חלוף השנים הולכים ומתמעטים בני הדור ההוא - ניצולים ומצילים.
לפיכך אנו רואים לנכון להצדיע בשנת הלימודים הנוכחית לחסידי אומות
העולם ולפתוח לפני הנוער צוהר להיכרות עם סיפורי המופת שלהם. מסיפורי
ההצלה עולה התנהגות אנושית מוסרית ממדרגה עליונה ביותר, ועל כן מוטלת
עלינו החובה לזכור את האנשים המופלאים האלה ולהעלות את מעשיהם על
נס.
מערכת החינוך תעסוק בנושא "חסידי אומות העולם" בשבוע שבין
שואה לתקומה, דהיינו בשבוע שבין יום הזיכרון לשואה ולגבורה
ליום העצמאות.
מנהלי בתי הספר יבחרו את היום המתאים בשבוע זה.
להלן הצעות לעיסוק בנושא:
מומלץ להתמקד בחסידי אומות העולם ובמשפחותיהם המתגוררים
בישראל. עם זאת, אפשר גם להתוודע לסיפורים נוספים, באמצעות
ניצולים החיים בארץ או באמצעות מסמכים, סרטים ותיעוד המצויים
בארכיונים של מכוני השואה.
1.
מינהל החברה והנוער במשרדנו, בשיתוף עם "משואה - יד לחברי
תנועות הנוער הציוניות בשואה ובמרי", הפיק תכנית חינוכית "כי
באדם אאמין - מצילי יהודים בתקופת השואה". אפשר להשיג את
החוברת במרכזי ההדרכה של מינהל החברה והנוער במחוזות
וב"משואה", בקיבוץ תל יצחק.
להלן רשימת מרכזי ההדרכה של מינהל החברה והנוער
במחוזות:

מחוז ירושלים: רח' פארן 7, רמת אשכול, ירושלים, טל' 02‎-5601142

מחוז מרכז: רח' קפלן 42, פתח תקוה, טל' 03‎-9189896

מחוז צפון: בית לוחמי הגיטאות, ד"נ גליל מערבי, טל' 04‎-9816264

מחוז דרום: משה"ב (מרכז שירותי הדרכה בנגב), רח' וינגייט 65, באר

שבע, טל' 08‎-6209928
מחוז חיפה: מרכז חינוך מחוזי, טשרניחובסקי 73, חיפה, טל'
04‎-8590128.
2.
באתר האינטרנט של מינהל החברה והנוער יהיה אפשר למצוא את
החוברת שהוזכרה לעיל וכן תכנים חינוכיים ומידע רלוונטי והפניות
לאתרים נוספים.
כתובת האתר של מינהל החברה והנוער:
http://noar.education.gov.il
.
3.
מינהל החברה והנוער, באמצעות המחוזות, יפיץ רשימה של מצילים
וניצולים המתגוררים במחוז, כדי שבתי הספר יוכלו לפנות אליהם
ולשתפם בפעילות החינוכית.
הרשימה המלאה תתפרסם בבוא העת באתר המינהל.
4.
בחודש אייר תתקיים עצרת הזדהות והצדעה לחסידי אומות העולם.
5.


בשאלות אפשר לפנות אל מינהל החברה והנוער, טל'
02‎-5603155.