תכניות לימודים 9.
דמוקרטיה ודו קיום 9.2
פעילויות והשתלמויות בנושא הזכויות החברתיות באמנת
זכויות האדם - לקראת יום זכויות האדם
9.2‎-1
לקראת יום זכויות האדם המצוין בכל העולם ב-10 בדצמבר מבקש המטה
המשולב ליישום דוחות שנהר-קרמניצר להעלות על סדר היום החינוכי את
הזכויות החברתיות במדינת ישראל, מדינה יהודית ודמוקרטית, ולסייע
בהטמעתם במוסדות החינוך. עיסוק בזכויות החברתיות מזמן את שילוב
התפיסות ההומניסטית והדמוקרטית עם תפיסת המורשת התרבותית. הזכויות
החברתיות כוללות את הזכויות לחינוך, לעבודה, להשתתפות בתרבות,
לשיכון, לאיכות חיים בסיסית והוגנת וכו'.
בשבוע שחל בו יום זכויות האדם מוצע להתייחס לנושא בפעילויות לימודיות,
בדיונים בעל פה, בסרטים, בניתוח אקטואליה וכד'. מומלץ להמשיך בדיונים
אלה ובלימוד הסוגיות הכרוכות בשאלות הזכויות החברתיות במשך השנה.
כדי להעלות לדיון סוגיות מרכזיות בנושא יקיים מטה שנהר-קרמניצר
השתלמויות מורים וכנסים מחוזיים, כדלקמן:
מסגרת ההשתלמויות
מטה שנהר-קרמניצר והמרכז להשתלמויות מורים בבית-יציב יבנו יחד
עם מרכזי ה"פסגות" את ההשתלמויות שתתקיימנה ב-24 מרכזי
"פסגות" בכל רחבי הארץ, בהיקף של 16 שעות המזכות בגמול.
ההשתלמויות תכלולנה הרצאות מפי מומחים בתחומם, סדנאות,
קבוצות דיון, עקרונות לפיתוח תרבות השיח, הצעות לשילוב המדיה,
סרטי ילדים, יחידות הוראה ועוד.
 
א. 
להלן דוגמאות לנושאים שההשתלמויות תעסוקנה בהם:  ב. 
זכויות חברתיות כחלק מאמנת זכויות האדם  -   
זכויות חברתיות במורשות התרבותיות השונות  -   
זכויות חברתיות וביטוין במערכת המשפט במשפט העברי
והבינלאומי ובהלכה הדתית
 
-   
מדינת רווחה מהי? - דיונים במושגים כמו קו העוני, תוצר לאומי
גולמי, חלוקת משאבים לאומית, תוצר גולמי, פערים בין עשירונים
וכו'
 
-   
חובות הפרט כלפי האחרים, דיון בשאלות של צדק וצדקה של חסד
ורחמים
 
-   
התקשורת כמקדמת זכויות חברתיות.
 
-   
קהל היעד להשתלמויות
מורים ומחנכים מכל מגזרי מערכת החינוך מכיתות ד' עד י"ב.
 
ג. 
הודעה מפורטת ביחס למקום ולמועדים של ההשתלמויות והכנסים המחוזיים
תישלח על ידי הרפרנטיות של מטה שנהר-קרמניצר במחוזות.


לפרטים נוספים אפשר להתקשר למטה המשולב לדוחות
שנהר-קרמניצר,
טל' 02‎-5603537 ו-02‎-5603543.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/4, ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003