חינוך לערכים 9.4
התכנית לטיפוח תקשורת בין-אישית ואקלים בית-ספרי 9.4‎-6
1. חוברת 12 - מנהלים שיח סביב מוטיבים הקשורים לחג החנוכה
פורסמה החוברת ה-12 בסדרת החוברות ל"טיפוח תקשורת בין-אישית".
בחוברת מגוון הצעות לשיח ולפעילות סביב נושאים מרכזיים הקשורים
לחנוכה, כמו נס, אור, מנהגים, סביבון וחנוכייה, וכן סביב ההשלכות של
נושאים אלו על החיים החברתיים שלנו.
הנושאים בחוברת מעודדים ניהול שיח בכיתה, בבית הספר, במפגשים
רב-גילאיים ובסביבה המתוקשבת (פורום) וכוללים הצעות מעשיות.
החוברת תפורסם גם באתר ובפורום לתקשורת בין אישית, ואפשר יהיה
להורידה כקובץ "וורד" מכתובת זו:
http://www.education.gov.il/yesodi/herva tochnit.htm

2. מאירים ערכים ויוצרים חנוכייה
לקראת חג החנוכה בתי הספר היסודיים מוזמנים להאיר ערכים וכשירויות
חברתיות וליצור חנוכייה כיתתית/בית ספרית שתפורסם באתר של האגף
לחינוך יסודי (ראה את הכתובת לעיל).
בתי הספר המעוניינים לקחת חלק ברעיון יפעלו באופן הזה:
הם יבחרו ערך/כשירות חברתית שירצו לטפח בכיתה, בשכבה,
בבית-הספר ובקהילה.
א.
הם ינהלו שיח על אודות סוגיות ערכיות הקשורות לנושא; למשל:
ב.
אילו חומרים עשויים לשקף בצורה הטובה ביותר את
הערך/הכשירות שבחרנו?
לדוגמה:
1)  
הערך: "קבלת השונה"
העיצוב: מגוון צבעים, צורות שונות והחיבור ביניהם.
 
כיצד יביא התהליך של הכנת החנוכייה לידי ביטוי את
הערך/הכשירות שבחרנו?
לדוגמה:
3)   
הערך: "שיתופיות"
תהליך ההכנה: שותפים שונים בשלביהתכנון והיצירה של החנוכייה.
 
למי בסביבתנו הקרובה נוכל להאיר בעזרת החנוכייה? מדוע?
כיצד נבצע זאת?
לדוגמה:
 
4)   
הערך: "נתינה - מהלכה למעשה"
מימוש הערך: הדלקת החנוכייה בחברת אוכלוסיות כמו
קשישים, חיילים וחולים, הנמצאות בקרבת בית הספר.

 
אילו סוגיות נוספות רלוונטיות לעולמכם נרצה להעלות?
לדוגמה: כיצד תבנו חנוכייה מקורית, יצירתית וייחודית?
5)  
כיצד תוודאו שהחנוכייה כשרה, בטיחותית
ובעלות נמוכה?
 
הם יבנו חנוכייה ייחודית שתביא לידי ביטוי את הערכים ואת
הכשירויות שהחליטו עליהם.
ג.
הם יתעדו בקצרה את התהליך שהתבצע, לצד ההיבטים/הסוגיות שעלו
בשיח שהתנהל.
ד.
הם יצלמו את החנוכייה וישלחו את התצלום לאגף לחינוך יסודי,
למחלקה לחינוך לחיים בחברה, בדוא"ל dafnaco@education.gov.il
בצירוף פרטים אודות בית הספר והכיתה שבנתה את החנוכייה.

ה.
התוצר שיישלח יוצג באתר של המחלקה לחינוך לחיים בחברה באגף לחינוך
יסודי במשרדנו וישמש ללמידת עמיתים.

השתלמות ארצית למרכזי התכנית ל"טיפוח תקשורת
בין-אישית ואקלים בית הספר"
3. 
מסתיימת ההרשמה להשתלמות ארצית בת 4 מפגשים (בהיקף של 28 שעות -
רבע גמול) למרכזי התכנית בבתי הספר בארץ. המפגש הראשון יתקיים
בחנוכה במרכזי הפסג"ה ברחוב חיים לנדאו 5א', רמת גן.
על סדר היום:
עדכונים שוטפים אודות התפתחות התכנית ודרכים ליישומה
בבתי-הספר
הצגת מודלים לטיפוח השיח הדבור המיושמים בבתי-ספר שונים ברחבי
הארץ
חלוקת חומרים ייחודיים המסייעים לרכזים בעבודתם עם חברי הצוות
דיון בכיוונים ובהצעות מעשיות לחשיפת התכנית הבית-ספרית בכנס
השנתי השלישי.
להרשמה אפשר לפנות אל האגף לחינוך יסודי, המחלקה לחינוך לחיים
בחברה, טל' 02‎-5603284.

הכנס השנתי השלישי לבתי הספר המטפחים תקשורת
בין-אישית בדגש על ניהול שיח
4.
בתי ספר המטפחים את ניהול השיח כקדימות בתכנית הפעילות
הבית-ספרית ו/או הכיתתית והמעוניינים להציג זאת בכנס הארצי השלישי
מתבקשים לשלוח הצעה ראשונית הכוללת דוגמאות יישומיות ברורות
וממוקדות לטיפוח ניהול השיח בקרב הלומדים. מודלים מובנים לשיח, כגון
בימת דיון, שיחת חוויה, שיחת בעיה, סנהדרין ועוד, פורסמו בתקליטור
השלישי שנשלח לבתי הספר.
את מודל השיח המתנהל בבית-הספר אפשר להציג באמצעות תמונות, מצגות,
קטעי וידיאו קצרים, כתבות, מיצגים, חיבורים שכתבו הלומדים/המורים או
בכל דרך אחרת.
תכניות נבחרות תפורסמנה בפורומים שונים של רכזים, מורים, מנהלים
ומפקחים.


לפרטים נוספים אפשר לפנות אל הגב' זהבה שמש, מנהלת המחלקה
לחינוך לחיים בחברה, רח' דבורה הנביאה 2, בניין לב-רם
ירושלים ,91911
טל' 02‎-5603283/4, פקס' 02‎-5604043.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/4, ו' כסליו תשס"ד, 1 בדצמבר 2003