אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
הימנעות משימוש בחומרים המפזרים אבק מזיק 2.2‎-44
 
1 בינואר 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  על פי עקרון הזהירות המונעת ולמען הסר ספק שמא ייגרם נזק לבריאות
במהלך פעילות חינוכית יש להימנע מהשימוש בחומרים המפזרים אבק מזיק
(סיליקה גבישית, טלק, אסבסט) בבלוק או בתפזורת לצורכי לימוד בגני
הילדים ובבתי הספר. זאת בהתאם לתקנות הבטיחות בעבודה, גיהות
תעסוקתית ובריאות הציבור והעובדים באבק מזיק, התשמ"ד-1984.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום הבריאות במשרד,
בטל' 02‎-5603451 ו-02‎-5603220.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/5(א), ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004