חוזר זה מבוטל

אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
בריאות 2.2
ילקוט התלמיד 2.2‎-45
 
1 בינואר 2004
 
  תאריך תחולה 
הרחבת סעיף
2.2‎-29 בחוזר
הוראות הקבע
סג/1(א)
 
  מטרת הפרסום  


במטרה למנוע נזק בריאותי לגב התלמיד העלול להיגרם כתוצאה מנשיאת
ילקוט בעל משקל כבד מדיי פורט בסעיף 2.2‎-29 בחוזר הוראות הקבע סג/1(א)
(תת-סעיף 8.6) הצורך בארגון הלמידה למימוש מטרה זו.

אחת החלופות האפשריות בארגון הלמידה היא לאפשר לכל שני תלמידים
להביא ספר אחד לבית הספר ולהשתמש בו במשותף במהלך השיעורים.

הבחירה באפשרות זו חייבת להיות מסודרת ומקובלת על התלמידים, על צוות
בית הספר ועל ההורים.


בשאלות נוספות בנושא אפשר לפנות אל הגב' עירית ליבנה, המפקחת על תחום
הבריאות במשרד, בטל' 02‎-5603451/3220.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/5(א), ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004