אורחות חיים במוסדות החינוך 2.
עישון, סמים ואלכוהול 2.5
מניעת השימוש לרעה בחומרים נדיפים 2.5‎-10
 
1 בינואר 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  


1. רקע

בשנים האחרונות אנו עדים לגידול משמעותי ומדאיג בתופעת השימוש לרעה
בסמים, ובתוכו השימוש בחומרים נדיפים שהם זמינים, זולים, נמצאים
בהישג יד ודרך השימוש בהם פשוטה. כמו כן אנו עדים למקרים טרגיים
שאירעו כתוצאה משימוש זה.

מנהלי מוסדות החינוך והצוותים החינוכיים נקראים לערוך פעילות מניעה
והסברה שבה ישתתפו תלמידים, הורים, הצוות החינוכי וכל בעלי התפקידים
הפועלים במוסד החינוכי. הפעולות בנושא תהיינה חלק מתכניות המניעה
המופעלות במערכת החינוך שמטרתן לסייע לתלמידים לגבש אורח חיים
בריא, ללא סמים.

על פי סקר הרשות למלחמה בסמים כ-5% מבני הנוער (בגיל 18‎-12) דיווחו
על שימוש רב בחומרים אלה. חוסר המודעות בציבור לסכנות הנגרמות
משימוש לרעה בחומרים אלה ולנזק הבלתי הפיך מהם מחייב את אנשי
מערכת החינוך להביא לידיעת התלמידים, הצוות החינוכי, ההורים וכל באי
המוסד החינוכי את המידע המשמעותי ולסייע להם במניעת התנהגות זו.


2. דוגמאות לחומרים נדיפים מסוכנים

טיפקס, דבק, ספריי לצביעת שער, מסירי צבע, נוזל מילוי למצית, ספריי
לניקוי נעליים
- 
גזים כגון גז מזגנים (פריאון), גז בישול, גז הליום, גז הצחוק
- 
חומרי הרדמה
- 
צמחי רעל כגון דטורה, קיקיון, פטריות הזיה וכד'.
- 


3. הסימנים לזיהוי המשתמש

כתמי צבע על הגוף -
ריחות של כימיקלים -
פצעים סביב הפה והאף -
טשטוש -
דיבוק מקוטע -
רוגז ועצבנות -
שינוי בהתנהגות והתנהגות אלימה. -


4. תופעות פיזיולוגיות מיידיות בעקבות השימוש בחומרים נדיפים

כאבי ראש -
חולשת שרירים -
בחילות והקאות -
כאב בחזה -
טשטוש. -
לעתים נדירות יכול להיגרם מוות מחנק כתוצאה משימוש בודד.


5. הפעולות הנדרשות לאחר זיהוי השימוש בחומרים אלה

בזיהוי אחד או יותר מהסימנים הנזכרים לעיל על הצוות החינוכי לשוחח עם
התלמיד, להרגיעו, לדאוג למנוחתו, ליצור קשר עם הוריו ולהפנותם לגורמים
מטפלים.

במקרי חירום יש למנוע מאמץ, להרגיע את התלמיד, להרחיק חומרים נדיפים
מסביבתו, לאוורר את המקום, למנוע חנק ולהזעיק את מד"א ובמקביל את
ההורים.


בשאלות אפשר לפנות אל הגב' רות לקט, מפקחת ארצית על נושא הסמים,
פקס' 02‎-5603256, דוא"ל cochie@education.gov.il כמו כן,
לקבלת מידע נוסף, חומר הסברה וייעוץ אפשר לפנות אל הקו החם
של הרשות הלאומית למלחמה בסמים בטל' 1700‎-500‎-508.
הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/5(א), ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004