ארגון ומינהל 3.
ארגון העבודה הפדגוגית 3.1
לוח הזמנים להגשת הצעות למוסדות חינוך ניסויים - תיקון
לסעיף 3.1‎-1 בחוזר הודעות ומידע סד/3
3.1‎-3בחוזר "הודעות ומידע" סד/3 פרסמנו בסעיף 3.1‎-1 את לוח הזמנים להגשת
הצעות למוסדות חינוך ניסויים, ונפלה טעות בכותרת הסעיף. לוח הזמנים
מיועד לשנת התשס"ה ולא לשנת התשס"ג כפי שפורסם בטעות.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004