ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדש באתר האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים 3.6‎-8

האתר של האגף לתכנון ולפיתוח תכניות לימודים מאורגן ומעוצב מחדש
בצורה ידידותית ונוחה למשתמש. כדי להקל על הגולש להתמצא באתר יש
בדף הבית תפריט המלווה אותו בכל הדפים הפנימיים. בתפריט זה שמונה
קטגוריות ראשיות ולכל אחת קטגוריות משנה.

ואלה הקטגוריות הראשיות:
- תכנון לימודים
- רשימת תכניות לימודים
- תכניות לימודים מעובדות
- יישומים מתוקשבים
- חומר עזר למורה
- מחקר והערכה
- חינוך מיוחד
- קטלוגים.

בקטגוריה "תכניות לימוד מעובדות" עלו לאחרונה לאוויר תכניות
מעובדות חדשות:
- חינוך לשוני לבית הספר היסודי הממלכתי והממלכתי דתי
- עברית לבית הספר העל יסודי הממלכתי והממלכתי דתי
- ארכיאולוגיה (יחידה בתכנית הלימודים בלימודי ארץ ישראל) לחטיבה
העליונה
- פיזיקה לחטיבה העליונה
- מדע וטכנולוגיה בחברה (מוט"ב) לחטיבה העליונה (תכנית מסגרת).

בקטגוריה "חומר עזר למורה" עלו לאוויר:
- מילון מונחים בגיאומטרייה - חומר עזר למורה בחינוך היסודי
- סיפורת, מאמרי פרשנות, לחטיבה העליונה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004