ארגון ומינהל 3.
טכנולוגיית המידע ומחשוב 3.6
חדשות ועדכונים ב"אוח" - אתר האינטרנט של המשרד -
ובאתרי היחידות
3.6‎-91. "אוח" - אינטרנט ומידע חינוכי

ט"ו בשבט

באתר ט"ו בשבט אפשר למצוא מידע אודות סדר ט"ו בשבט, ציירים מציירים
עצים ועבודות ילדים בנושא וכן שירים לחג וחידונים על אישים בתנ"ך ועל
עצים ועוד.


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tu_beshvat/index.html.


2. אתרי היחידות

תכנית לימודים חדשה, "עברית לבית הספר העל-יסודי", באגף
לפיתוח ולתכנון תכניות לימודים

באתר גרסת אינטרנט מעובדת של תכנית הלימודים החדשה "עברית לבית
הספר העל-יסודי" (לכיתות ז'-י"ב) בבית הספר הממלכתי והממלכתי דתי על
כל פרקיה.
בעתיד יתווספו לכל אחד מן הפרקים הרחבות דידקטיות, דוגמאות לחומרי
לימוד וביבליוגרפיה (מאמרים ורשימות ביבליוגרפיות).


כתובת האתר: http://www.education.gov.il/tochniyot_limudim/Ivrit.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004