דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
הסיור המכין - תיקון לסעיף 6.2‎-2 בחוזר הודעות ומידע
סד/3
6.2‎-4


בחוזר "הודעות ומידע" סד/3 פרסמנו בסעיף 6.2‎-2 הודעה על "הסיור
המכין", ונפלה בה טעות. לפיכך אנו מפרסמים הודעה זו פעם נוספת:
שלב חשוב בהכנת הטיול הוא הסיור המכין הנערך על ידי בית הספר
המטייל. הסיור ייערך על ידי רכז הטיולים הבית ספרי/מורה השל"ח. במטרה
לעודד את בתי הספר לקיימו ומתוך רצון למנוע הוצאות נוספות הגענו להסדר
עם "רשות הטבע והגנים" שתאפשר כניסה חופשית חד-פעמית לכל רכז
טיולים שיפנה למינהלת הטיולים בנושא.

הפנייה תהיה באמצעות הדוא"ל tiyulim@education.gov.il או בפקס'
02‎-5602882 תוך ציון האתר והמועד המבוקשים. יש להשאיר כתובת
לחזרה.


בשאלות אפשר לפנות אל מר רוני נעמן, מנהל מינהלת הטיולים והלמידה
החוץ-בית-ספרית, טל' 02‎-5603005/6.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004