דרכי הוראה 6.
טיולים ופעילות חוץ-בית-ספרית 6.2
שמירה על אתרי הטבע בטיולים 6.2‎-5


על עובדי ההוראה המלווים כיתות טיולים לוודע בכל שלב של הטיול כי
התלמידים אינם פוגעים באתרי הטבע ואינם מלכלכים אותם בכתובות
גרפיטי, בשמות ובכתובות.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004