עובדי הוראה 8.
מנהלים 8.4
קורסים להכשרת מנהלים בשנות הלימודים
התשס"ה-התשס"ו - תוספת של מוסדות המועמדים לקיים
קורסים
8.4‎-2בסעיף 8.4‎-1 בחוזר "הודעות ומידע" סד/4 פרסמנו את רשימת המוסדות
המועמדים לקיים קורסים להכשרת מנהלים. להלן תוספת של 2 מוסדות
(המיועדים לחינוך הדתי):

המכללה האקדמית הדתית לחינוך שאנן, רח' הים התיכון 7, ת"ד 906,
קרית שמואל, חיפה 26109
1. 
המכללה לחינוך "אוהלו", קצרין, ת"ד 222, רמת הגולן (הקורס מיועד
לחינוך הדתי).
 
2. 


פרטים נוספים בסעיף 8.4‎-1 בחוזר "הודעות ומידע" סד/4.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004