תכניות לימודים 9.
אנטישמיות וגזענות 9.1
יום המאבק באנטישמיות 9.1‎-1


בעצה אחת עם מדינות נוספות ועם ארגונים יהודיים בעולם תציין מדינת
ישראל ביום רביעי, ד' בשבט התשס"ד, 27 בינואר 2004, את יום המאבק
באנטישמיות.

המועד נקבע לציון שחרור מחנה המוות אושוויץ מידי הנאצים, והוא הפך
בשנים האחרונות ליום הזיכרון לשואה בכמה וכמה מדינות אירופיות. לעם
היהודי ולמדינת ישראל יש עניין רב ביצירת חזית משותפת של מאבק בשנאת
ישראל יחד עם מדינות רבות ככל האפשר, ובכללן מדינות שהאנטישמיות
גאתה בהן בעת האחרונה. משרדנו פועל בתחום זה יחד עם משרדו של השר
נתן שרנסקי, המרכז את המאבק הממלכתי באנטישמיות מטעם ממשלת
ישראל.

אלה מטרותיו החינוכיות של יום המאבק באנטישמיות:

חיזוק מודעותם של כלל התלמידים לאנטישמיות ההיסטורית
והעכשווית
1. 
הבנת הזיקה בין רדיפת העם היהודי לבין המאבק נגד הציונות ומדינת
ישראל ברחבי העולם
2. 
חיזוק הזדהותם של התלמידים היהודים עם אחיותיהם ועם אחיהם
בתפוצות, לאורך ההיטוריה וכיום, ועם גורל העם היהודי כנרדף בידי
האנטישמים לדורותיהם
3. 
חיזוק הפנמתה של הציונות בלבות התלמידים היהודים, הן מהבחינה
הערכית והן כשיטה להבטחת קיומו הפיזי של העם היהודי, בוודאי על
רקע השואה
4. 
חיזוק הפנמתם של הערכים ההומניסטיים והדבקות במשטר הדמוקרטי
אצל כלל התלמידים והבלטת העובדה כי ההומניזם והדמוקרטיה הם
היפוכן הערכי והחברתי-פוליטי של הגזענות בכלל ושל האנטישמיות
בפרט
5. 
חיזוק ההכרה בפועלם המבורך של חסידי אומות העולם אשר פעלו נגד
האנטישמיות כדי להציל יהודים וקהילות יהודיות
6. 
הרחבת הגיבוי הציבורי למאבקם של ממשלת ישראל ושל הארגונים
היהודיים בתפוצות נגד האנטישמיות
7. 
הכשרת תלמידים הנוסעים לחו"ל לשמש שגרירים צעירים, רשמיים
ובלתי רשמיים, של המאבק באנטישמיות במסגרת מפגשיהם עם נוער
יהודי ולא-יהודי בארצות השונות.
 
8. 
בתי הספר יציינו מועד זה בין השאר באמצעות שיעורי מחנך והרצאות אורח.
בימים אלה משרדנו מפיץ בין בתי הספר מערך שיעור מתאים.

ביום המאבק באנטישמיות יקיים המשרד כינוס מחנכים שיעסוק בנושא זה.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004