חינוך לערכים 9.4
שבוע איכות הסביבה במערכת החינוך 9.4‎-7


לקראת שבוע הסביבה במערכת החינוך, שיתקיים בין הימים כ"ח באדר-ד'
בניסן התשס"ד (21‎-26.3.04) בשיתוף ובתיאום עם המשרד לאיכות
הסביבה, נשלחת בימים אלו ערכת כרזות בנושא לבתי הספר היסודיים והעל
יסודיים.

הכרזות נועדו "לבשר" את שבוע איכות הסביבה במערכת ולשמש נקודת מוצא
לדיונים ולפעולות כיתתיות, שכבתיות ובית-ספריות.

כמו כן נשלחת לכל בית ספר חוברת ובה הצעות לפעילויות ותקנון השתתפות
בתחרות בנושא פיתוח בר קיימא.


הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004