תכניות לימודים 9.
חינוך לערכים 9.4
אולימפיאדה וירטואלית במדעי הסביבה 9.4‎-9


הפיקוח על מדעי הסביבה במשרד החינוך התרבות והספורט, בשיתוף עם
היחידה לחינוך סביבתי בעיריית ראשון לציון, מכריז על פתיחת ההרשמה
לאולימפיאדה ויראטולית במדעי הסביבה לשנת התשס"ד.

האולימפיאדה מיועדת לתלמידי חטיבת הביניים בבית ספר שיש בו לפחות 5
מחשבים המחוברים לאינטרנט.

נושאי התחרות הם: מערכות אקולוגיות ומגוון ביולוגי, פסולת מוצקה ומחזור,
רעש וקרינה, משאב האוויר, משאב המים, תכנון עירוני, שטחים פתוחים
וקיימת (פיתוח בר קיימא).

בתי ספר שיירשמו לתחרות יקבלו רשימת מושגים מפורטת בכל אחד
מהנושאים.

המורה האחראי על הנושא בבית ספר שתלמידיו נרשמו לתחרות יקבל תמיכה
וירטואלית בכל הקשור להפעלת האתר של התחרות וכן תמיכה בנושאי התוכן
שלה. התמיכה תינתן בימים מסוימים ובשעות מסוימות שיימסרו לנרשמים
בלבד. התלמידים המשתתפים יקבלו תמיכה וירטואלית כשבוע לפני
האולימפיאדה.

ביום האולימפיאדה יפעל אתר התחרות כשעתיים, ונבחרת בית הספר (עד 15
תלמידים) תענה על השאלות באמצעותו.

לוח זמנים

-     ההרשמה עד יום חמישי, ו' בשבט התשס"ד, .29.1.04
-     השלב ראשון של התחרות יהיה ביום חמישי, כ"ה באדר התשס"ד,
      .18.3.04
-     השלב השני של התחרות יהיה ביום שני, י"ב באייר התשס"ד, .3.5.04
-     טקס סיום התחרות יתקיים בסוף חודש מאי 2004.

ההרשמה לתחרות אצל הגב' גילה מדאורי, מדריכה ארצית למדעי הסביבה,
משרד החינוך, ת"ד 9419, רחוב השלושה 2, תל אביב 61094, טל'
053‎-914649.


פרטים נוספים אפשר לקבל ממר ישראל ויסנשטרן, המפמ"ר למדעי הסביבה,
טל' 056‎-282087, מהגב' גילה מדאורי, טל' 053‎-914649, ומהגב' יוספה אביב,
רכזת החינוך הסביבתי בעיריית ראשון לציון, טל' 03‎-9568591.
הודעות


חוזר מנכ"ל תשסד/5, ז' טבת תשס"ד, 1 בינואר 2004