חוזר זה מבוטל

תכניות לימודים 9.
חינוך גופני 9.3
בטיחות באירועי חינוך גופני וספורט של בתי הספר 9.3‎-13
 
1 בפברואר 2004
 
  תאריך תחולה 
חדש
 
  מטרת הפרסום  בכל אירוע ספורטיבי של בתי ספר בהשתתפות קהל צופים תהיה הפרדה
ברורה בין שני בעלי התפקידים האלה: האחראי על האירוע
והמורה/המאמן המקצועי.
1. 
בכל אירוע ספורטיבי של בתי ספר בהשתתפות קהל צופים תהיה הפרדה
ברורה בין ספסל השחקנים הנוטלים חלק פעיל במשחק לבין קהל
הצופים.
2. 


בשאלות אפשר לפנות אל מר אברהם זוכמן, המפמ"ר והממונה על החינוך הגופני,
טל' 03‎-6896136.הוראות קבע


חוזר מנכ"ל תשסד/6(א), ט' שבט תשס"ד, 1 בפברואר 2004